Kattofirman pomoille tuomiot työturvallisuusrikkeestä – puutteellisesta suojauksesta 850 euron yhteisösakko

Käräjäoikeus totesi työnjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta, työn turvallisen toteutuksen ohjeistamisesta ja turvallisista kulkuteistä. Toimitusjohtajan todettiin puolestaan laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa, että esihenkilöt hoitavat työsuojeluun liittyvät tehtävänsä ja vastuunsa.

Verottajan yllätystulkinta voi maksaa taloyhtiölle kymmeniä tuhansia

Harmaan talouden torjuntaa varten kehitetty ilmoitusvelvollisuus on aiheuttanut lisähuolta ja -kustannuksia taloyhtiöissä. Nyt työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus on tulkittu koskemaan myös juuri valmistuneita taloyhtiöitä, joissa tehdään esimerkiksi takuukorjauksia.