Kokeile kuukausi maksutta

RT jakoi vuoden 2017 apurahat kahdeksalle väitöskirjatutkijalle

Rakennusteollisuus RT:n rakennusalan jatkokoulutusrahaston 5 000 euron apurahat on myönnetty kahdeksalle väitöskirjatutkijalle.

Kuvassa apurahan saajista DI Jaakko Vihola (vas), DI Perttu Leppänen, VTM Marja Mesimäki, MSc Abdollah Noorizadeh, DI Petteri Uusitalo ja DI Sami Lestinen. Kuva: RT

Tänä vuonna tutkimushankkeiden aihealueet jakautuvat hyvin laajasti rakentamisen eri osa-alueille ja hankkeiden taso on korkealaatuinen.

”Aiheiden kirjo oli tänä vuonna aikaisempaa huomattavasti monipuolisempi ja niin ikään hakijoita oli runsaammin kuin vuosiin. Hakemuksissa olivat vahvasti edustettuina etenkin tuottavuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät aiheet”, toteaa rakentamisen kehittämisestä ja yliopistoyhteistyöstä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Pekkasen mukaan apurahan saajia valittaessa huomiota kiinnitettiin erityisesti aiheen ajankohtaisuuteen, väitöstutkimuksen etenemiseen sekä hankkeen vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittymisessä.

Nyt neljännentoista kerran jaetut apurahat saivat DI Jenni Inkinen, DI Perttu Leppänen, DI Sami Lestinen, VTM Marja Mesimäki, M.Sc. Abdollah Noorizadeh, DI Antti Puustinen, DI Petteri Uusitalo ja DI Jaakko Vihola.

Neljä Aalto-yliopiston tutkimusta

Jenni Inkinen käsittelee väitöskirjassaan kuparimateriaalia kiinteistöjen juomavesiputkiston materiaalina ja kosketuspintojen antimikrobisena ratkaisuna.

Työssä arvioidaan myös muiden ympäristötekijöiden vaikutusta juomavesiputkistojen mikrobiyhteisöihin, veden kemialliseen laatuun sekä kosketuspintojen mikrobiologiseen kuormaan. Työ tehdään Aalto-yliopistossa rakennustekniikan alalta.

Sami Lestisen väitöstutkimuksen aiheena on sisäilman virtausolosuhteet. Tutkimuksen taustalla on tieto, että lämpökuormien vaikutus huonevirtauksiin saattaa olla suurempi kuin mitä aiemmin on ajateltu.

Tutkimuksen tavoitteena on siten tarkastella sisäympäristön ilmavirtausten ominaispiirteitä, vuorovaikutusta ja vaihtelua sekä niiden merkitystä lämpöoloihin, vetoriskiin ja termiseen viihtyvyyteen. Hän tekee työnsä konetekniikan laitokselle LVI-tekniikan alalta.

Alihankkijat ovat keskeisiä toimijoita, jotka vaikuttavat pääurakoitsijan suorituskykyyn ja kilpailuasemaan. Abdollah Noorizadehin tutkimus kehittää erilaisia toimittajien suorituskyvyn arviointi- ja kehittämismalleja, jotka auttavat urakoitsijaa kehittämään toimittajaverkostoaan sekä käyttämään kehitysresurssejaan tehokkaasti.

Arviointi- ja kehitysmallien kautta voidaan parantaa rakentamisen toimitusketjujen ja koko teollisuudenalan suorituskykyä. Noorizadeh tekee työnsä Aallon Insinööritieteiden korkeakoulussa.

Petteri Uusitalon väitöstutkimus keskittyy lean-suunnittelunohjaukseen. Suunnittelu on rakennushankkeen kriittinen vaihe, jossa voidaan kasvattaa asiakkaan saamaa arvoa.

Tavoitteena on löytää rakennushankkeen suunnittelunohjaukseen optimaalinen prosessi ihmisten, menetelmien ja teknologian välille. Virtaviivaisemmalla suunnitteluohjauksella voidaan parantaa luottamusta ja yhteistyötä osapuolten kesken sekä vähentää suunnittelun hukkaa. Työ tehdään rakennustekniikan laitoksella.

Tampereelta kaksi väitöstutkimusta

Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennustekniikan osastolla Jaakko Viholan väitöskirjan aiheena on päätöksenteko julkisella kiinteistösektorilla, erityisen mielenkiinnon kohdistuessa koulu- ja päiväkotirakennuksiin liittyviin investointeihin.

Oppilaitosten kosteus- ja homevaurioihin liittyviä ongelmia esiintyy ympäri Suomea ja korvaavien tilojen tarve on tästä johtuen huomattavan suuri.

Perttu Leppänen tutkii väitöskirjassaan metallisten savupiippujen paloturvallisuutta suomalaisissa olosuhteissa ja asennustavoilla. Viime vuosina metallisavupiipuista on aiheutunut runsaasti tulipaloja Suomessa.

Tulisijojen ja metallisavupiippujen eurooppalaiset standardit sisältävät paljon puutteita, eivätkä ne sovellu hyvin suomalaisiin olosuhteisiin ja asennustapoihin. Väitöskirja tehdään Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustekniikan alalta.

Viherkattoja ja hankintatoimen vastuullisuutta

Marja Mesimäen väitöstutkimus Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella kartoittaa viherkattojen kautta rakennuksiin integroidun kasvillisuuden laatutekijöitä käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Keskeinen kysymys Mesimäen tutkimuksessa on, miten uudenlaiset luontopohjaisiin ratkaisuihin perustuvat ympäristöt saadaan toteutumaan laadukkaina, sekä miten rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat ja loppukäyttävät omaksuvat tämän uuden infrastruktuurin osaksi rakentamista ja arkea.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tohtorikoulussa tutkimustaan tekevän Antti Puustisen väitöskirjatutkimuksessa keskeisenä aihepiirinä on hankintatoimen vastuullisuus ja innovatiivisuus.

Tarkastelun kohteena ovat erityisesti rakennusteollisuuden toimitusketjun ja -verkoston läpinäkyvyys sekä toimittajien, toimittajasuhteiden ja toimittajakentän kehittäminen erityisesti innovatiivisten hankintatapojen ja innovaatioiden näkökulmasta. Tutkimus keskittyy siten tarkastelemaan hankintojen vastuullisuutta innovaatioiden ja toimittajien kehittämisen ajurina.

Rakennusteollisuuden jatkokoulutusrahaston apurahojen jako on tehty mahdolliseksi  Rakennustuotteiden Laatu -säätiön ja Talonrakennusteollisuus ry:n rahoituksella.

 

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RT jakoi vuoden 2017 apurahat kahdeksalle väitöskirjatutkijalle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat