Halvinkin uusi asuntoneliö maksaa 4 000 euroa vaikka Vantaa haki kilpailulla edullisempia asuntoja

Suunnittelu- ja toteutuskilpailun reunaehdot paransivat asuntosuunnittelua, mutta hintataso jäi vielä liian korkealle.

Kivitaskun tekijäryhmä on OP:n asuntorahasto 1 ky, Haahtela oy ja Arkkitehtitoimisto Konkret oy. Asuntojen keskikoko on toisessa lamellitalossa 55 neliömetriä ja toisessa 45 neliömetriä. Asuntoja on yhteensä 228.

Vantaa saavutti tavoitteensa vain osittain kolmen asuntokohteen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa. Syyskuun lopussa ratkenneen kilpailun päätavoitteena oli löytää edullista laatua asumiseen.

Asuintalot rakennetaan Kivistön vanhan koulun paikalle, kehäradan välittömään läheisyyteen. Kortteleihin tulee lähes 500 asuntoa.

Kilpailussa muodostettiin kaavassa olevan kahden asuntokorttelin tonteista kolme erillistä suunnittelu- ja toteutuskohdetta.

”Olisimme mielellämme päässeet hintatasossa alemmaksi. Halvimman kohteen noin 4000 euron neliömetrihinta ei kuitenkaan ole kohtuuton,”, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo.

Hän arvioi, että asunto olisi kohtuuhintainen, jos se maksaisi pikemmin 3500 euroa kuin 4000 euroa neliömetriltä.

Korkeasuhdanne näkyy hintatasossa

Penttilä sanoo, että kilpailukohteiden hintataso johtuu osittain haastavasta suhdannetilanteesta. Matalasuhdanteessa tarjoukset olisivat olleet halvempia.

Vapaarahoitteisten omistusasuntojen kahden lamellitalon tonttivaraukset sai SRV Rakennus oy. Kahden 8-kerroksisen pistetalon kohteen voitti Fira oy. Niihin tulee vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja. Kahden lamellikerrostalon ja kaupunkipientalojen yhdistelmän tontit kaupunki varasi OP Asuntorahasto 1 ky:lle.

SRV:n kumppaneina kilpailussa olivat Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne oy ja Sito oy. Firan ryhmässä oli Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik oy ja Asuntosäätiö. OP:n työryhmässä olivat Arkkitehtitoimisto Jaakob Solla oy ja Haahtela oy.

Laatuarviot tehtiin kolmella kriteerillä

Kilpailun kussakin kohteessa valittiin ensin kolmen laatukriteerin perusteella jatkoon enintään puolet ja vähintään kaksi ehdotusta. Laatukriteereinä olivat kaupunkikuva, rakennuskonsepti ja asuntojen laatu.

Kunkin kohteen voittajaksi valittiin alimpaan hintatasoon sitoutunut kilpailija. Kilpailuun saapui kaikkiaan 10 ehdotusta.

SRV:n Koralli-ehdotuksessa vapaarahoitteisen asuntotuotannon myyntihinta on 4550 euroa neliömetriltä.

Firan Now & Zen2 -ehdotuksessa vapaarahoitteisen tuotannon myyntihinta on 4810 euroa neliömetriltä ja asumisoikeustuotannon myyntihinta 522 euroa neliömetriltä ja pääomavuokra 12,90 euroa neliömetriltä kuukaudessa.

Firan ehdotus oli ainoa sen voittamasta kohteesta tullut tarjous, joten siinä jäi hintaetu saavuttamatta. Vantaalla uusien, myynnissä olevien kerrostaloasuntojen myyntihinta oli Rakennuslehden viimeisimmän hintakatsauksen mukaan 4740 euroa neliömetriltä, mikä on alhaisempi kuin Firan hinta.

OP:n Kivitasku-ehdotuksessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 12,80 euron pääomavuokraa neliömetriltä vastaava myyntihinta on 4033 euroa. Kortteliin rakennetaan VAV:lle pitkän korkotuen vuokra-asuntoja. Niiden myyntihinta VAV:lle on 3196 euroa neliömetriltä, jos Ara hyväksyy hinnan.

Tuomaristo vertasi kilpailun tulosten edullisuutta Kivistön alueen hintatasoon elokuussa 2017. Vertailun mukaan kilpailun voittajat ovat neliömetrihinnaltaan keskimäärin 400 euroa edullisempia.

Vertailuhinnoissa ei ole mukana väestosuojan ja pysäköinnin kustannuksia.

Voittajat kilpailevat vielä pysäköintitalosta

Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt tonttien varaamisesta kolmelle voittajalle sillä edellytyksellä, että ne osallistuvat kukin erikseen rakennusten väliin sijoittuvan pysäköintitalon suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun. Muussa tapauksessa tonttivaraukset keskeytetään.

Pysäköintitalon kilpailu ei ole vielä käynnistynyt. Kilpailua varten kaupunki teettää viitekaavion, joka kuvaa yhtä ratkaisumahdollisuutta. Tältä pohjalta kilpailijoilla on mahdollisuus suunnitella parempi ja edullisempi pysäköintitalo.

Pysäköintitaloa koskevissa ennakkoselvityksissä on päädytty siihen, että pysäköintitalon alimpaan kerrokseen tulee korttelin yhteinen väestösuoja, johon sijoitetaan vain sähkö- tai hybridiautoja pakokaasuongelmien välttämiseksi.

Ajatus pysäköintitalossa olevasta väestösuojasta syntyi, kun sisäasiainministeriö epäsi kaupungin hakemuksen vapautua väestösuojien rakentamispakosta kilpailukohteissa.

”Kaupunginhallitus toteaa päätöksessään, että kaupunki voi yksipuolisesti keskeyttää tonttivarauksen, mikäli se katsoo, että suunnittelu ei johda kaupunkia tyydyttävään tulokseen”, projektijohtaja Gilbert Koskela sanoo. Silloin punnitaan sekä laatua että kuin myynti- ja pääomavuokrahintoja.

Kaupunki hillitsee hinnannousuja sakoilla

Tonttien myyntiehtona on ilmoitettu asuntojen myyntihinta. Sopimussakon suuruutta tilanteessa, jossa myyntihinnat ovat korkeammat, ei ole vielä päätetty.

”Sopimussakon pitää olla tuntuva. Puhutaan sadoista tuhansista euroista”, Penttilä sanoo.

Lisäksi vapaarahoitteisten omistusasuntokohteiden asunnot pitää tarjota ainoastaan yksityishenkilöiden omistukseen ostettavaksi. Tällä ehdolla kaupunki pyrkii siihen, ettei rakennuksista tule sijoittajien vuokrakohteita. Tämän ehdon täyttämisen vakuudeksi kaupunki asettaa sopimussakon.

Asuntosuunnittelu saa kiitosta

Kilpailun loppuraportin mukaan kohteiden voittajat edustavat tasokasta asuntosuunnittelua.

”Asuntosuunnittelun taso on suhteellisen hyvä, vaikkakin pinta-alat ja mitoitukset ovat nykytapaan tiukkoja. Jos niitä verrataan Kivistön nykyasuntosuunnitteluun, asuntoratkaisut ovat selvästi toimivammat”, asuntosuunnittelun veteraani, arkkitehti Esko Kahri arvioi.

Hän oli kilpailun ohjelmointi- ja arvostelutoimikunnassa ulkopuolisena konsulttina.

Voittajaehdotuksissa on esitetty kilpailuohjelmasta ja asemakaavasta poikkeavia ratkaisuja, jotka ovat lisänneet toteuttamiskelpoisuutta. Kilpailutuomaristo pitää poikkeuksia hyväksyttävinä. Niistä päätetään erikseen.

SRV:n Korallissa asuntojen jakautuma on tuomariston mukaan luonteva, asuntopohjat ovat toimivia ja asiallisesti mitoitettuja, muunneltavuutta esiintyy kohtalaisesti , sivu- ja pääasuntoyhdistelmät ovat toimivia, mutta joidenkin yhdistelmien kokojen suhdetta on syytä harkita.

Kahrin mukaan kilpailutöistä näkyy, että arkkitehtuurin eteen on tehty paljon töitä.

”Tämän kilpailun menettelytapa ja kilpailijoiden luova työ ovat tuoneet selvää kehitystä asuntotuotantoon”, hän sanoo.

Firan rakennuskonseptia tuomaristo pitää taidokkaana. Asuntojakauma on sen mukaan asiallinen, asunnot ovat tilallisesti kauniita ja toimivia. Tavoitteena ollut hinta kilpailu ja laatu ei toteutunut tässä kohteessa.

OP:n Kivitaskussa rakennuskonsepti on huolellisesti harkittu. Asuntopohjat ovat toimivia, melko niukkoja mutta hyvin mitoitettuja.

Suunnitelmien ansiona on tuomariston mukaan asuntokokojen jousto ja muunneltavuus. Pienasuntojen yhdistämismahdollisuus oli kilpailussa yhtenä toiveena. Suosituksena oli suunnitella kohteisiin sivuasuntoja, jotka voivat toimia itsenäisesti tai osana viereistä asuntoa.

Kahri pitää yleisenä ongelmana asuntokannan jäykkyyttä joustoihin . ”Kaikkien asuntojen ei tarvitse olla joustavia. 20 prosenttia riittäisi. Silloin voitaisiin kysynnän ja perhetilanteen mukaan yhdistää tai erottaa sivuasunto pääasunnosta.

”Odotin kaikkiaan vähän halvempia hintoja. Olen innostunut siitä, että tässä kilpailussa suunnittelijat yrittivät ratkaista pulmaa, miten saadaan hyvää laatua edullisesti. Tässä otettiin hyvä askel siihen suuntaan”, Kahri toteaa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Halvinkin uusi asuntoneliö maksaa 4 000 euroa vaikka Vantaa haki kilpailulla edullisempia asuntoja”

    1. Vapaarahoitteisten tonttien hinnat olivat kilpailuohjelman mukaan 550 €/k-m2 ja ARA-tuotantoon menevien tonttien hinnat olivat 388 €/k-m2. Siitä voi päätellä sitten osuutta myyntihintoihin, jos tietää tai tekee oletuksia siitä, minkä verran tuon kohteen kaavalla on saatu myytävää alaa suhteessa kerrosalaan.

Jätä kommentti