KHO hylkäsi espoolaisen asunto-osakeyhtiön valituksen hallinto-oikeuden tekemästä rakennusluvan kumoamisesta

Asunto-osakeyhtiö vaati valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, KHO:lle, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Espoon rakennuslautakunnan päätös saatetaan voimaan. Hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi, kun KHO hylkäsi valituksen.

Asunto-osakeyhtiö vaati valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, KHO:lle, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Espoon rakennuslautakunnan päätös saatetaan voimaan. Hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi, kun KHO hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus kumosi toukokuussa 2017 Espoon rakennuslautakunnan päätöksen asunto-osakeyhtiöön kuuluvan neljän kerrostalon julkisivujen lisälämmöneristys- ja ohutlevyrappausten osalta.

Hallinto-oikeudelle asiasta valitti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Päätöksessään hallinto-oikeus hylkäsi samalla Asunto Oy Everstinkadun rakennuslupahakemuksen lisälämmöneristys- ja ohutlevyrappausten osalta.

Hakemuksessa oli kyse kolmen kuusikerroksisen ja yhden seitsenkerroksisen, paloluokaltaan P1-luokan asuinkerrostalon julkisivujen lisälämmöneristys- ja muutostöistä. Julkisivukorjaukset oli tarkoitus toteuttaa ohuteristerappauksella käyttäen EPS-eristettä.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei hakemusasiakirjoissa esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella hakemuksen mukaisen ohutrappausrakenteen voitaisiin katsoa suojaavan EPS-eristettä palolta silloin voimassa olleen rakentamismääräyskokoelman kohtien 7.6.2 ja 8.3.1 vaatimusten mukaisesti. Hallinto-oikeuden mukaan rakennusluvan myöntämiselle ei ollut valituksessa kysymyksessä olevilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n momentissa säädettyjä edellytyksiä.

Espoon rakennuslautakunta oli syyskuussa 2016 hyväksynyt asunto-osakeyhtiön oikaisuvaatimuksen ja hyväksynyt haetun rakennusluvan.

KHO ei löytänyt perusteita valitukselle

Vaatimuksensa tueksi asunto-osakeyhtiö esitti KHO:lle muun muassa, että ratkaisua on käytetty nimenomaan kerrostalojen julkisivuissa ympäri maailmaa ja Suomessakin 30 vuoden ajan ja että EPS-materiaalia on kehitetty vuosien ajan ja se täyttää kaikki sen hetkiset viranomaismääräykset.

Asunto-osakeyhtiö täydensi vastaustaan KHO:lle vielä sillä, että ehdotettu EPS-eriste ja ohutrappausrakenne täyttävät vuoden 2018 alussa voimaan tullen paloturvallisuutta koskevan asetuksen.

Korkein hallinto-oikeus KHO ei asian tutkittuaan löytänyt perusteita hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen. Se katsoi, että vuoden alussa voimaan tulleen paloturvallisuudesta annettun asetuksen 44§:n 2 momentti huomioon ottaen mainitun asetuksen säännöksiä ei ole ollut sovellettava ratkaistavassa asiassa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KHO hylkäsi espoolaisen asunto-osakeyhtiön valituksen hallinto-oikeuden tekemästä rakennusluvan kumoamisesta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat