Kokeile kuukausi maksutta

Talonrakentajien ansiot kunnissa nousseet reippaasti, infrarakentajilla laskeneet – katso rakennusalan yli 100 ammattinimikkeen palkat

Rakentamisen alan henkilöstön keskiansiot kunnissa ovat säilyneet käytännössä ennallaan vuoden aikana. Palkkakehityksessä on ollut kuitenkin voimakasta eriytymistä, sillä samaan aikaan kun talonrakentajien palkat ovat nousseet reippaasti, infrarakentajilla ne ovat laskeneet.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen alan henkilöstön säännöllisen työajan mediaaniansio kunnissa oli 3257 euroa kuukaudessa lokakuussa 2017, kun kuntasektorin kaikkien palkansaajien mediaaniansio oli 2780 euroa.

Palkkakehitys oli keskimäärin olematonta. Rakentajien mediaaniansio heikentyi 2 eurolla vuoden takaisesta, kun koko kuntasektorin ansiot nousivat keskimäärin 8 eurolla.

Parhaiten kunnissa ansaitsevat koulutusalan ammattilaiset, joilla säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3571 euroa kuukaudessa. Heidän lisäkseen ainoastaan informaatio- ja viestintäalan henkilöstö ansaitsi enemmän (3 326 euroa) kuin rakentajat.

Talonrakentajat tekivät pesäeroa

Rakentamisen alalla eniten kuntapuolella tienasivat talonrakentamisen ammattilaiset. Näin oli jo vuosi sitten, mutta talonrakentajien ja rakennusalan muiden sektoreiden palkkaero kasvoi vuoden aikana selvästi.

Talonrakentajien säännöllisen työajan mediaaniansiot kohosivat viime lokakuussa 3841 euroon kuukaudessa vuotta aiemmasta 3669 eurosta. Maa- ja vesirakentamisessa mediaaniansio oli puolestaan viime lokakuussa 3288 euroa kuukaudessa, kun se oli vuotta aiemmin 3418 euroa. Eli kun lokakuussa 2016 talonrakentajien ja maa- ja vesirakentajien mediaaniansioiden välinen erotus oli 251 euroa, lokakuussa 2017 se oli revennyt jo 553 euroon.

Ison ansioiden eriytymiskehityksen taustalla on se, että etenkin talonrakentajien henkilöstömäärä on kasvanut vuodessa reippaasti. Kunnissa oli lokakuussa 2016 talonrakennusalalle luokiteltavaa kuukausipalkkaista henkilöstöä 325 henkeä, ja lokakuussa 2017 heidän lukumääränsä oli kasvanut jo 476:een. Toki myös kuukausipalkkaisten maa- ja vesirakentajien lukumäärä kasvoi mutta maltillisemmin eli 222:sta 278:aan.

Oletettavasti kunnat ovat joutuneet talonrakentamisen kuumassa markkinatilanteessa kilpailemaan alan ammattilaisista kovilla palkoilla. Toinen selittävä tekijä voi olla esimerkiksi se, että talonrakentajia ovat palkanneet erityisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungit, joissa palkat ovat aivan eri luokkaa kuin pienissä kunnissa.

Erikoistuneessa rakennustoiminnassa mediaaniansio laski vuoden aikana 2201 euroon kuukaudessa 2219 eurosta. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärä kasvoi vuodessa 318:sta 357:ään.

Kiinteistöalan tehtävissä kuntien palveluksessa toimivien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 2706 euroa kuukaudessa. Näissä töissä palkat nousivat, sillä vuotta aiemmin heidän mediaaniansionsa oli 2641 euroa kuukaudessa.

Yksittäisistä ammattinimikkeistä rakennus- ja kiinteistöalan palkkakuninkaita kunnissa olivat kiinteistöjohtajat. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 6103 euroa kuukaudessa. Heidän lisäkseen yli 5000 euron kuukausitienesteihin ylsivät kaupungininsinöörit 5592 eurolla, kaavoitusjohtajat 5533, yleiskaavapäälliköt 5244, rakennuttamispäälliköt 5048 ja kaupunginarkkitehdit 5007 eurolla.

Tuntipalkkaisilla vaisu ansiokehitys

Kuukausipalkkaisista poiketen rakentamisen tuntipalkkaisilla henkilöillä ansiot jäävät kunnissa alle keskimääräisen palkkatason. Kaikkien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio kuntapuolella oli viime lokakuussa 14,78 euroa, kun rakentamisen tehtävissä työskentelevien tuntipalkkaisten keskiansio oli 14,15 euroa. Talonrakentamisessa keskituntiansio oli 14,51 euroa, maa- ja vesirakentamisessa 14,48 euroa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 13,84 euroa. Kiinteistöalan tehtävissä keskituntiansio oli 14,17 euroa.

Myös tuntipalkkaisella henkilöstöllä palkkakehitys oli vuoden aikana marginaalista niin kaikilla palkansaajilla keskimäärin kuin rakentajillakin. Kuukausipalkkaisista poiketen tuntipalkkaisilla talonrakentajilla keskimääräinen ansioiden nousu jäi hyvin pieneksi eli 7 senttiin vuodessa. Heidän ansionsa ovat käytännössä samaa tasoa kuin maa- ja vesirakentajilla.

Tilastojen laatimisen periaatteet

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Tilastokeskus laatii kuntasektorin palkkatilaston vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto on todella kattava, sillä se kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Joinakin vuosina tiedot voivat jäädä saamatta muutamalta työnantajalta. Kato on tällöinkin henkilöstön osalta vain noin 1–2 prosenttia.

Kuntasektorilla oli viime vuonna yhteensä noin 433000 työntekijää. Huomattava enemmistö oli kuukausipalkkaisia, ja tuntipalkkaisten osuus on hyvin pieni. Tuntipalkkaisten osuus kunnissa on myös koko ajan pienenemään päin. Kunnissa työskenteli vuonna 2017 vain noin 7400 tuntipalkkaista, kun vuonna 2016 heitä oli reilut 8000.

Palkat ammattinimikkeittäin

 

Säännöllisen työajan mediaaniansio kuukausipalkkaisilla, euroa/kk, 2017 / 2016

Aluearkkitehdit 4 439 / 4 417

Alueinsinööri 3 825 / –

Arkkitehti 4 038 / 4 027

Asemakaava-arkkitehti 4 400 / 4 364

Asemakaavasuunnittelija 3 992 / 4 192

Isännöitsijä 3 248 / 3 244

Johtava rakennustarkastaja 4 562 / 4 310

Kaavasuunnittelija 3 292 / 3 216

Kaavavalmistelija 2 409 / 2 366

Kaavoittaja 3 868 / 3 600

Kaavoitusarkkitehti 3 984 / 3 980

Kaavoitusinsinööri 3 797 / 3 725

Kaavoitusjohtaja 5 533 / 4 870

Kaavoituspäällikkö 4 752 / 4 834

Kaavoitussihteeri 2 612 / 2 569

Kaavoitusteknikko 3 393 / 3 391

Katuinsinööri 3 603 / 3 603

Katumestari 3 530 / 3 379

Katupäällikkö 4 174 / 4 405

Katutarkastaja 2 726 / –

Kaupunginarkkitehti 5 007 / 4 884

Kaupungininsinööri 5 592 / –

Kiinteistöinsinööri 4 253 / 4 273

Kiinteistöjohtaja 6 103 / 5 788

Kiinteistömestari 3 564 / 3 448

Kiinteistöpäällikkö 4 216 / 4 175

Kiinteistörakennusmestari 3 608 / 3 579

Kiinteistötyönjohtaja 2 957 / 2 841

Kunnaninsinööri 4 404 / –

Kunnanrakennusmestari 3 543 / 3 566

Kuntatekniikan päällikkö 4 095 / –

Lupa-arkkitehti 3 895 / 3 745

Lupainsinööri 3 488 / –

Lupavalmistelija 3 460 / –

Lvi-asiantuntija 3 459 / –

Lvi-insinööri 3 710 / 3 725

Lvi-tarkastaja 3 451 / 3 373

Lvi-teknikko 3 412 / 3 325

Maankäyttöinsinööri 3 820 / 3 903

Maankäyttöpäällikkö 4 296 / 4 852

Maanrakennusmestari 3 400 / 3 395

Maarakennusmestari 3 517 / 3 504

Maisema-arkkitehti 3 858 / 3 898

Rakenneinsinööri 3 986 / 3 969

Rakennusarkkitehti 3 667 / 3 782

Rakennusinsinööri 3 629 / 3 502

Rakennusmestari 3 279 / 3 296

Rakennuspäällikkö 4 582 / 4 506

Rakennustarkastaja 3 671 / 3 660

Rakennustöiden valvoja 3 481 / 3 490

Rakennuttaja 3 974 / 3 695

Rakennuttajainsinööri 3 847 / 3 848

Rakennuttajapäällikkö 4 770 / 4 844

Rakennuttajavalvoja 3 608 / 3 578

Rakennuttamispäällikkö 5 048 / –

Suunnittelurakennusmestari 3 128 / 3 129

Talonrakennusmestari 3 459 / 3 389

Tarkastusrakennusmestari 3 355 / 3 401

Tiemestari 3 420 / 3 397

Tilapalvelupäällikkö 4 516 / –

Toimistorakennusmestari 3 084 / 3 065

Tontti-insinööri 3 769 / 3 792

Työmaamestari 3 228 / 3 191

Työmaapäällikkö 3 575 / 3 581

Työmaavalvoja 3 678 / 3 677

Vastaava mestari 3 369 / 3 340

Vastaava rakennusmestari 3 451 / 3 543

Vastaava rakennuttaja 3 562 / –

Yhdyskuntatekniikan päällikkö 4 500 / 4 639

Yleiskaavapäällikkö 5 244 / –

Yleiskaavasuunnittelija 3 906 / –

 

Säännöllisen työajan tuntiansio tuntipalkkaisilla, euroa/h, 2017 / 2016

Kaivinkoneiden käyttäjä 14,85 / –

Katuosaston työntekijä, vanhempi 14,32 / 14,29

Kirvesmies 15,57 / 15,45

Kunnallistekniikan työntekijä 14,18 / 14,35

Kunnallistekn. työnt., täysin ammattitait. 15,43 / 15,70

Kunnallistekninen ammattityöntekijä 16,25 / 15,88

Lvi-asentaja 15,27 / 15,05

Maalari 14,59 / 14,54

Maalari, nuorempi 14,68 / 14,95

Maalari, vanhempi 15,78 / 15,86

Maanrakennusammattimies 14,67 / 14,58

Mittamies 14,27 / –

Mittausetumies 15,76 / –

Mittausmies 14,95 / –

Mittausmies, nuorempi 13,46 / –

Mittausmies, vanhempi 14,94 / –

Muurari 16,15 / 16,33

Panostaja 16,58 / 17,04

Putkenlaskija 14,14 / –

Putkiasentaja 15,09 / 15,05

Putkiasentaja, nuorempi 14,90 / 14,58

Putkiasentaja, vanhempi 15,79 / 15,90

Rakennusalan yleisammattimies 14,14 / 14,43

Rakennusammattimies 14,61 / 14,46

Rakennusmies 12,97 / 13,52

Rakennustyömies 13,40 / 12,98

Sekatyöntekijä, rakennusalalla 13,74 / 13,84

Sähköasentaja 15,48 / 15,31

Sähköasentaja, nuorempi 15,33 / 14,73

Sähköasentaja, vanhempi 18,43 / 18,07

Yhdyskuntarakentaja 14,95 / 14,88

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Talonrakentajien ansiot kunnissa nousseet reippaasti, infrarakentajilla laskeneet – katso rakennusalan yli 100 ammattinimikkeen palkat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat