Rakentajat pärjäävät erinomaisesti kuntien palkkavertailussa – katso rakennusalan yli 80 ammattinimikkeen palkat

Rakentamisen kuukausipalkkainen henkilöstö tienaa kuntien palveluksessa selvästi enemmän kuin muiden alojen ammattilaiset keskimäärin. Eri toimialoista ainoastaan koulutussektorilla ansaitsee kunnissa enemmän kuin rakentamisessa. Nämä seikat käyvät ilmi palkkatilastosta, jonka Tilastokeskus kerää kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain.

Rakentamisen alan henkilöstön säännöllisen työajan mediaaniansio kunnissa oli 3259 euroa kuukaudessa lokakuun alussa 2016, kun kuntasektorin kaikkien palkansaajien keskiansio oli samaan aikaan 2772 euroa. Parhaiten kunnissa ansaitsevat koulutusalan ammattilaiset, joilla säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3549 euroa kuukaudessa.

Rakentamisen alalla eniten kuntapuolella tienasivat talonrakentamisen ammattilaiset. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa oli 3669 euroa kuukaudessa. Maa- ja vesirakentamisessa säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3418 euroa kuukaudessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 2219 euroa. Kiinteistöalan tehtävissä kuntien palveluksessa toimivien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 2641 euroa kuukaudessa.

Yksittäisistä ammattinimikkeistä rakennus- ja kiinteistöalan palkkakuninkaita kunnissa ovat kiinteistöjohtajat. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 5788 euroa kuukaudessa. Heidän lisäkseen yli 5000 euron tienesteihin ylsivät vain tekniset johtajat 5010 euron kuukausiansioilla.

Vuonna 2016 kuntasektorilla työskenteli yhteensä noin 412000 kuukausipalkkaista palkansaajaa, kun mukaan lasketaan myös osa-aikaiset.

Tämän jutun taulukon alla on linkki vastaavaan artikkeliin valtion maksamista palkoista rakennus- ja kiinteistöalan eri tehtävissä. Sen taulukossa on erilaisia ammattinimikkeitä selvästi vähemmän kuin tämän jutun yhteydessä, mutta toisaalta siitä löytyy valtion maksamia tienestejä rakennus- ja kiinteistöalan erityyppisen ja -tasoisen koulutuksen saaneille.

Tuntipalkkaiset rakentajat jäävät palkoissa jälkeen

Kuukausipalkkaisista poiketen rakentamisen tuntipalkkaisilla henkilöillä ansiot jäävät kunnissa alle keskimääräisen palkkatason. Kaikkien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio kuntapuolella oli viime lokakuussa 14,71 euroa, kun rakentamisen tehtävissä työskentelevien tuntipalkkaisten keskiansio oli 14,16 euroa. Talonrakentamisessa keskituntiansio oli 14,44 euroa, maa- ja vesirakentamisessa 14,49 euroa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 13,92 euroa. Kiinteistöalan tehtävissä keskituntiansio oli 14,71 euroa.

Kuntasektorilla tuntipalkkaisten määrä on vain pari prosenttia kaikista palkansaajista. Tuntipalkkaisten osuus kunnissa on myös koko ajan pienenemään päin. Kunnissa työskenteli vuonna 2016 yhteensä reilut 8000 tuntipalkkaista. Määrä vähentyi vuodesta 2015 reilut viisi prosenttia.

Tilastojen laatimisen periaatteet

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Tilastokeskus laatii kuntasektorin palkkatilaston vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Tilastokeskus kerää ansiotiedot kuntien palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto on todella kattava, sillä se kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Joinakin vuosina tiedot voivat jäädä saamatta muutamalta työnantajalta. Kato on tällöinkin henkilöstön osalta vain noin 1–2 prosenttia.

Palkat ammattinimikkeittäin

Säännöllisen työajan mediaaniansio kuukausipalkkaisilla, euroa/kk
Aluearkkitehdit 4 417
Apulaisrakennustarkastaja 3 153
Arkkitehti 4 027
Asemakaava-arkkitehti 4 364
Asemakaavasuunnittelija 4 192
Isännöitsijä 3 244
Johtava rakennustarkastaja 4 310
Kaavasuunnittelija 3 216
Kaavavalmistelija 2 366
Kaavoittaja 3 600
Kaavoitusarkkitehti 3 980
Kaavoitusinsinööri 3 725
Kaavoitusjohtaja 4 870
Kaavoituspäällikkö 4 834
Kaavoitussihteeri 2 569
Kaavoitusteknikko 3 391
Katuinsinööri 3 603
Katumestari 3 379
Katupäällikkö 4 405
Kaupunginarkkitehti 4 884
Kiinteistöinsinööri 4 273
Kiinteistöjohtaja 5 788
Kiinteistömestari 3 448
Kiinteistöpäällikkö 4 175
Kiinteistörakennusmestari 3 579
Kiinteistötyönjohtaja 2 841
Kunnanrakennusmestari 3 566
Lupa-arkkitehti 3 745
Lvi-insinööri 3 725
Lvi-tarkastaja 3 373
Lvi-teknikko 3 325
Maankäyttöinsinööri 3 903
Maankäyttöpäällikkö 4 852
Maanrakennusmestari 3 395
Maarakennusmestari 3 504
Maisema-arkkitehti 3 898
Rakenneinsinööri 3 969
Rakennusarkkitehti 3 782
Rakennusinsinööri 3 502
Rakennusmestari 3 296
Rakennuspäällikkö 4 506
Rakennustarkastaja 3 660
Rakennustöiden valvoja 3 490
Rakennuttaja 3 695
Rakennuttajainsinööri 3 848
Rakennuttajapäällikkö 4 844
Rakennuttajavalvoja 3 578
Suunnittelurakennusmestari 3 129
Talonrakennusmestari 3 389
Tarkastusrakennusmestari 3 401
Tekninen isännöitsijä 3 343
Tekninen johtaja 5 010
Tiemestari 3 397
Toimistoarkkitehti 3 534
Toimistorakennusmestari 3 065
Tontti-insinööri 3 792
Työmaamestari 3 191
Työmaapäällikkö 3 581
Työmaavalvoja 3 677
Vastaava mestari 3 340
Vastaava rakennusmestari 3 543
Yhdyskuntatekniikan päällikkö 4 639

Säännöllisen työajan tuntiansio tuntipalkkaisilla, euroa/h
Katuosaston työntekijä, vanhempi 14,29
Kirvesmies 15,45
Kivityömies 17,86
Kunnallistekn. työnt., täysin ammattitait. 15,70
Kunnallistekniikan työntekijä 14,35
Kunnallistekninen ammattityöntekijä 15,88
Lvi-asentaja 15,05
Maalari 14,54
Maalari, nuorempi 14,95
Maalari, vanhempi 15,86
Maanrakennusammattimies 14,58
Muurari 16,33
Panostaja 17,04
Putkiasentaja 15,05
Putkiasentaja, nuorempi 14,58
Putkiasentaja, vanhempi 15,90
Rakennusalan yleisammattimies 14,43
Rakennusammattimies 14,46
Rakennusmies 13,52
Rakennustyömies 12,98
Sekatyöntekijä, rakennusalalla 13,84
Sähköasentaja 15,31
Sähköasentaja, nuorempi 14,73
Sähköasentaja, vanhempi 18,07
Yhdyskuntarakentaja 14,88

Keskustelu artikkelista: 8 kommenttia

 • Mitä eroa on Maanrakennusmestari ja Maarakennusmestarilla? 😀

  Vastaa
  • 109 euroa kuussa

   Vastaa
  • Seppo Mölsä

   Hyvä kysymys. Kielitoimiston kanta on tämä: Suositeltava kirjoitusasu on maarakennus ilman n:ää.

   N kannattaa pudottaa pois jo siitäkin syystä, että palkka näyttää tilaston mukaan olevan satasen korkeampi.

   Samasta syytä kannattaa näköjään olla mieluummin työmaapäällikkö kuin vastaava rakennusmestari. Vastaavalla mestarilla liksa tippuu peräti parilla satasella kuussa. Tehtäväkuva on kuitenkin kaikilla sama. Virallinen nimike olisi vastaava työnjohtaja, mutta jostain syystä tuo johtajatitteli ei ole kelvannut yleiseen käyttöön.

   Työntekijöilläkin on epäselvä hiearkia. Ammattimies tienaa toki parhaiten, mutta sekatyöntekijä tienaa paremmin kuin rakennusmies, joka puolestaan tienaa paremmin kuin rakennustyömies. Eli työmies ei ainakaan kannata olla, kun mikä tahansa sekatyöntekijäkin tienaa paremmin.

   Vastaa
  • Hannu Lättilä

   Olen poiminut nämä ammattinimikkeet suoraan Tilastokeskuksen tilastoista, joiden pohjana ovat siis suoraan kunnilta ja kuntayhtymiltä tulleet tiedot. Eli toisissa kunnissa ilmeisesti käytetään nimikettä maanrakennusmestari ja toisissa maarakennusmestari. Molempia täytyy olla käytössä melko laajasti, koska Tilastokeskus ei anna palkkoja sellaisille ammattinimikkeille, joita on hyvin vähän. Käytännössähän näissä on varmasti kyse aivan samasta työstä.

   Kun kokosin tätä taulukkoa, epäilinkin sitä, että kaksi lähes samaa nimikettä voi aiheuttaa hämmennystä. Mietinkin sitä, pitäisikö joko maanrakennusmestari tai maarakennusmestari jättää pois tai pystyisikö ne jotenkin yhdistämään. Päädyin kuitenkin laittamaan molemmat tähän taulukkoon, koska en tiedä molempien nimikkeiden koko aineistoa. Siten niille yhteisen mediaanin etsiminen on mahdotonta.

   Vastaa
 • Vanhat arvot ja tittelit takaisin.

  Vastaa
 • Titteleistä viis, mutta valvoja saa tosiaan samaa tai parempaa palkkaa kuin vastaavassa asemassa oleva työnjohtaja. Täysin käsittämätöntä, kun ajatellaan työn vaativuutta ja siihen liittyvää vastuuta. Jos sama pätee yksityisen puolen palkkoihin, ei tarvitse ihmetellä pulaa työnjohtajista ottaen huomioon olosuhteet, joissa työtä tehdään. Työnjohtajan palkka tuskin sinänsä on ongelma, vaan se, että helpommasta työstä saa saman verran palkkaa ja sehän ohjaa monien valintoja.

  Vastaa
 • Eikö suunnittelupäälliköitä ole tarpeeksi, jotta palkan voisi paljastaa?

  Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia