Kokeile kuukausi maksutta
Kuuntele juttu

Uusiutuvan sähkön tuotantoa kilpailutetaan tulevana syksynä. Energiavirasto järjestää marras-joulukuussa tarjouskilpailun, jonka perusteella uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähkön tuotantoinvestointeja hyväksytään niin kutsuttuun preemiojärjestelmään.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteen mukaan kilpailutuksen kohteena on 1,4 terawattitunnin vuotuinen uusiutuvan sähkön tuotanto. Tarjouksia voivat tehdä sähkön tuottajat, joilla on pitkälle valmisteltu tuulisähkö-, aurinkosähkö-, biomassasähkö-, biokaasusähkö- tai aaltosähköhanke.

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain voimaantulosta. Laki tulee voimaan ensi maanantaina.

”Järjestelmä on ylimenokauden ratkaisu, joka tarvitaan varmistamaan Suomen kansallisten ja EU:ssa asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Se on veronmaksajille merkittävästi edullisempi tapa tukea uusiutuvan sähkön tuotantoa kuin nykyinen syöttötariffijärjestelmä, jonka se korvaa”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vakuuttaa tiedotteessa.

Kilpailutus toteutuu sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy parhaillaan käsittelyssään olevaan kuluvan vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon esitetyn valtuuden valtion tuesta yhteensä enintään 1,4 terawattitunnin vuosituotannolle. Tukea maksettaisiin 12 vuoden ajan.

Lisää tietoa heinäkuussa

Arvion mukaan tukea maksettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2020.

TEM:n mukaan voimaan tulevalla lailla muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia.

Laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, jossa edistetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja teknologiasta riippumatta. Syöttötariffijärjestelmä suljetaan uusien biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta.

Energiavirasto kertoo heinäkuussa tarkemmin kilpailutuksen käytännön toteutuksesta ja aikataulutuksesta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Energiavirasto järjestää syksyllä uusiutuvan energian tarjouskilpailun”

  1. Pääkaupunki alueen sisänen kuljetys systeemi tulisikin rahoittaa kokonaan sen alueen veroilla ja käyttö maksuilla.
    Nykyinen verkoston käyttö maksuja tulisi nostaa jotta niistä saatauisin myös tuleviin hanikitoihin varoja nopeaamin.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat