Kokeile kuukausi maksutta

Tapiolan uimahallin remontti kallistuu, ja perustuksissa voi piillä vielä ikävä yllätys – ”Teknis-toiminnallisesti hallia ei ole mitään järkeä lähteä korjaamaan”

Hankesuunnitelman mukaan uimahallin korjaaminen saattaa maksaa jopa 23,5 miljoonaa euroa.

Tapiolan uimahalli suljettiin peruskorjauksen vuoksi kesällä 2016. Remontti pääsee näillä näkymin alkamaan kesään 2019 mennessä. Kuva: Rio Gandara / HS
Kuuntele juttu

Tapiolan uimahallin peruskorjaus tulee maksamaan aiemmin arvioidun 21 miljoonan euron sijaan jopa 23,5 miljoonaa. Jos rakennuksen perustuksissa on epäiltyjä vaurioita, korjaamisesta voi tulla sitäkin kalliimpaa.

Perustuksissa mahdollisesti olevat vauriot tarkoittaisivat myös sitä, että hallin muita rakenteita jouduttaisiin purkamaan suunniteltua enemmän.

”Hankesuunnitelmassa ollaan varauduttu korjaamaan tiedossa olevat asiat. Hankesuunnitelman mukaiset korjauskustannukset ovat 23,5 miljoonaa euroa sisältäen parin miljoonan euron ­riskivarauksen”, kertoo Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen.

Halli suljettiin kaksi vuotta sitten peruskorjausta varten. Aluksi ennakoitiin, että remonttiin kuluisi noin seitsemän miljoonaa euroa. Sen jälkeen tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että halli on luultua paljon huonommassa kunnossa.

Katon korjaus nostanut summaa

Vuodenvaihteen viimeisimmästä arviosta summaa on kasvattanut hankesuunnitelmaan sisällytetty hallin katon kantavien rakenteiden korjaaminen.

Martinsenin mukaan on lisäksi olemassa epäilys, että hallin perustuksissa olisi samaa alkalikiviainesreaktiota kuin muissakin rakenteissa. Betonissa oleva kiviaines laajenee kemiallisen reaktion vuoksi veden vaikutuksesta, mikä aiheuttaa halkeamia.

Altaiden ja allashallin lisäksi kemiallisen reaktion tiedetään vaurioittaneen muitakin betonirakenteita, kuten seiniä.

”Perustusten betonin kiviaines on oletettavasti laadultaan samaa kuin muissakin rakenteissa, ja perustukset ovat märässä maaperässä. Pohjavesi on niin lähellä”, Martinsen sanoo.

Aluksi ennakoitiin, että remonttiin kuluisi noin seitsemän miljoonaa euroa.

Perustusten kuntoa ei ole vielä selvitetty. Asian selvittäminen etukäteen on hankalaa ja kallista. Martinsen sanoo, että sen mukaan mitä hallista linjataan, asia tullaan kuitenkin selvittämään ainakin pistokoeluonteisesti alkusyksystä.

Ennen kuin asiasta on tietoa, on mahdotonta ennakoida mahdollisen lisäkorjaustarpeen kustannuksia.

”Jos perustuksia pitää lähteä korjaamaan, on iso riski, että yläpuolisia rakenteita joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudestaan”, Martinsen sanoo.

”Se olisi erittäin epätoivottu ­tilanne. Suunnitelmien muuttuminen olisi ongelmallista urakkasopimustenkin kannalta.”

Uudelleen rakentaminen korjaisi virheitä

Tammikuun alussa kaupunki kertoi, että se selvittää yhtenä vaihtoehtona sitä, että Tapiolan uimahalli purettaisiin ja rakennettaisiin uudelleen vanhojen piirustusten mukaan.

Aiempi peruskorjaus epäonnistui

  • Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Tapiolan uimahalli sijaitsee Tapiolan keskusaltaan laidalla.
  • Tapiolan uimahallin korjaustarve on ollut esillä jo 20 vuotta. Vuonna 1998 HS:ssa kerrottiin, että ­huonoon kuntoon päässyt halli ”vaatisi nopeaa kor­jaamista”.
  • Noin yhdeksän miljoonaa euroa maksanut edellinen peruskorjaus valmistui vuonna 2005. Peruskorjauksen yhteydessä hallia laajennettiin.
  • Aiempi peruskorjaus poiki arkkitehtuuripalkinnon alkuperäisen arkki­tehtuurin ansiokkaasta säilyttämisestä.
  • Pian remontin valmistuttua ilmeni uusia kosteus­ongelmia, joita ryhdyttiin korjaamaan vuonna 2015. Laattojen poistaminen ja kiinnittäminen uudelleen eivät kuitenkaan auttaneet, vaan eteen on tullut uusia ongelmia.
  • Uimahalli suljettiin uutta peruskorjausta varten kesällä 2016.
  • Viimeisen kahden vuoden ajan on selvitetty uimahallin kuntoa ja korjaustarpeita.

Silloin Martinsen totesi, että uudelleen rakentaminen antaisi joiltakin osin mahdollisuuden korjata vuonna 1965 valmistuneessa rakennuksessa olevia oman aikakautensa rakentamis- ja suunnitteluvirheitä.

Ilman mahdollista perustusten korjaamistakin hanke on Martinsenin mukaan toteutukseltaan haastava.

”Jos puhutaan teknis-toiminnallisesta näkökulmasta, niin hallia ei ole mitään järkeä lähteä korjaamaan. Matinkylään suunnitellussa uudessa uimahallissa on allaspinta-alaa lähes tuplasti, ja hallin rakentaminen maksaa runsaat 30 miljoonaa”, Martinsen sanoo.

Suojeltu rakennus

Tapiolan uimahalli ei kuitenkaan ole mikä tahansa uimahalli, vaan asemakaavalla suojeltu kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus.

Uimahallin kohtaloa koskevassa keskustelussa on väläytelty myös sellaista mahdollisuutta, että halli korjattaisiin johonkin muuhun käyttöön. Hallia on ehdotettu esimerkiksi Tapiolaan suunniteltujen teatteritilojen sijoituspaikaksi.

Ilman mahdollista perustusten korjaamistakin hanke on Martinsenin mukaan toteutukseltaan haastava.

Suojelua valvovassa Espoon kaupunginmuseossa ei ole kuitenkaan lämmetty ajatukselle.

”Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai allashallin sisätilojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa”, kommentoi museon intendentti Jyri Vilja sähköpostitse.

”Kaupunginmuseon tämänhetkisenä käsityksenä on, että halli korjataan alkuperäiseen käyttöönsä suojelumääräysten edellyttämällä tavalla.”

Martinsen sanoo, että rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisella voisi säästää noin 10 miljoonaa korjauskustannuksista. Toinen kysymys on, millaisia toimintoja rakennukseen voisi sijoittaa. Halli on liian matala esimerkiksi pallopeleille.

”Ja vaikka käyttötarkoitusta muutettaisiin, edelleen on myös kysymys perustusten kunnosta”, Martinsen toteaa.

”Kysymys on vaikeasta asiasta”

Jotta samat betoniin liittyvät ongelmat eivät toistuisi, on ehdotettu myös, että halliin asennettaisiin korjauksessa teräs­altaat.

Intendentti Vilja kuitenkin kertoo, että museon käsityksen mukaan alkalikiviainesreaktion johdosta haurastunut pääallas korvataan materiaaleiltaan ja ulkonäöltään alkuperäistä vastaavalla altaalla.

Martinsenin mukaan ollaan vaikeiden kysymysten äärellä, jos selviää, että perustuksetkin ovat vaurioituneet.

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma esitellään maanantaina kokoontuvalle Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle.

”Hankesuunnitelma menee jaostolle vasta tiedoksi. Kysymys on vaikeasta asiasta. Vielä ei tehdä päätöstä”, sanoo Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Jos hanke etenee odotetusti, uimahallin peruskorjaus voisi alkaa kesään 2019 mennessä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tapiolan uimahallin remontti kallistuu, ja perustuksissa voi piillä vielä ikävä yllätys – ”Teknis-toiminnallisesti hallia ei ole mitään järkeä lähteä korjaamaan””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat