Klaukkalan ohikulkutien urakan kehitysvaihe päätökseen – rakentaminen alkaa helmikuussa

Liikennevirasto ja Kreate ovat 21. joulukuuta tehneet sopimuksen siirtymisestä Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen toteutusvaiheeseen. Samalla päättyy noin kaksi kuukautta kestänyt kehitysvaihe, jossa innovoitiin kustannustehokkaampia ja teknisesti toimivampia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi.

Kuva ei liity tähän hankkeeseen. Kuva: Juha Salminen

Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2019 yhtä aikaa sekä tien länsi-, että itäpäästä. Ensimmäisenä aloitetaan kallion louhintatyöt Vanhan Hämeenlinnantien ja moottoritien välissä. Urakan on määrä valmistua syksyllä 2021.

Klaukkalan ohikulkutiehankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Nurmijärven kunnan osuus tästä on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Kreaten urakan osuus kustannuksista on noin 25 miljoonaa euroa.

Klaukkalan ohikulkutien urakkamuoto on Suunnittele ja toteuta -malli (STk). STk-urakka jakautuu kehitysvaiheeseen ja optiona olevaan toteutusvaiheeseen, joka nyt alkaa. STk-urakkamuodon etu on, että kehitysvaiheessa voidaan jakaa riskejä tilaajan ja palveluntuottajan kesken.

Kehitysvaiheen lopuksi Kreate luovutti Liikennevirastolle alustavan rakennussuunnitelman. Rakennussuunnitelma tarkentuu ja valmistuu rakentamisen edetessä aina työvaiheiden mukaan.

”Kreaten rakennussuunnitelmassa on optimoitu teknistaloudellisesti tierakenteiden elinkaari sekä urakan riskit. Kehitysvaiheessa kartoitettiin esimerkiksi aikatauluja eri työvaiheille”, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta sanoo tiedotteessa.

”Vaikka kehitysvaihe nyt päättyi, jatkamme hyvin alkanutta ja yhteistä innovointia myös toteutuksen aikana. Kehitimme erinomaisia ratkaisuja, joiden avulla saatiin kustannussäästöjä sekä parannettiin hankkeen massataloutta ja teknisiä ratkaisuja. Optimoimme esimerkiksi siltatyyppejä ja siltojen pituuksia”, projektipäällikkö Sami Laakso Kreatesta puolestaan kertoo.

Urakassa on merkittävä määrä maaleikkauksia ja kalliolouhintoja, joista syntynyt maa-aines oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus ajaa ulos hankkeelta katu- ja tieverkkoja pitkin. Kehitysvaiheen innovoinnin lopputuloksena maanmuokkaustyössä syntyvää määrää saatiin pienennettyä ja kaikki syntyvä maa- ja kallioaines saadaan hyödynnettyä rakentamisessa pois kuljettamisen sijaan.

”Käytämme Klaukkalan ohikulkutien urakassa kaiken kalliosta louhittavan materiaalin tien rungon ja penkereiden rakentamiseen, sillä alkuperäisestä tiesuunnitelmasta poiketen ehdotimme tien nostoa paikoitellen jopa 3 metriä. Näin varmistamme, että kivi- tai maa-ainesta ei tarvitse kuljettaa paikan päältä pois, ja ympäristölle aiheutuva haitta pienenee oleellisesti. Kokonaisuudessaan ratkaisu vähentää ympäristöhaittojen lisäksi ruuhkaisuutta tie- ja katuverkossa, neitseellisten materiaalien käyttöä sekä kustannuksia”, Laakso toteaa.

Kehitysvaiheessa päädyttiin myös toteuttamaan pehmeiden kohteiden vahvistuksia poikkeavilla materiaaleilla ja menetelmillä.

”Aiomme hyödyntää rakentamisessa vaahtolasin ja kevytsoran lisäksi innovatiivisia ja tavanomaisesta poikkeavia kierrätysmateriaaleja, jotka vähentävät neitseellisten materiaalien käyttöä infrarakentamisessa ja tukevat kiertotaloutta.”

Urakassa rakennetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie valtatien 3 ja maantien 132 välille. Uusi kahdeksan kilometriä pitkä yhteys on yksiajoratainen. Hankkeessa rakennetaan Kirkkotien, Luhtajoentien, maantien 130 ja valtatien 3 eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Lisäksi ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Klaukkalan ohikulkutien urakan kehitysvaihe päätökseen – rakentaminen alkaa helmikuussa”

  1. No nyt oli kyllä ihan käänteentekeviä innovaatioita ko. hankkeessa….
    On se hyvä, että nämä isot osaavat tehdä hyvin ja laadukkaasti, no mutta
    ihan samoilla alaurakoitsijoilla kun pienemmätkin.
    Isot ovat kyllä muodostaneet aika mafian tähän rakentamiseen Rala, Fise, ym. ym ym.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat