Rakennusalan yrittäjä tuomittiin sakkoihin putoamissuojauksen laiminlyönnistä

Pirkanmaan käräjäoikeus on 14. helmikuuta tuominnut tamperelaista rakennusalan yritystä pyörittäneen yrittäjän työturvallisuusrikoksista sakkorangaistukseen. Syyttäjä luopui vaatimasta rikoksella saadun hyödyn menettämistä, koska yrityksen toiminta oli lakannut.

Käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos tuli ilmi, kun kangasalalaisen omakotitalon vesikatolla viimeistelytöitä tehnyt työntekijä oli maaliskuussa 2017 pudonnut alas maahan loukkaantuen vakavasti. Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi ilmi, etteivät työntekijät olleet käyttäneet turvavaljaita ja -köyttä työskennellessään noin kuuden metrin korkeudella vesikatolla. Lisäksi tarkastuksella kävi ilmi, ettei työnantaja ollut laatinut kohteesta kirjallista putoamissuunnitelmaa eikä rakennusturvallisuusasetuksen edellyttämiä suojakaiteita tai muita suojarakenteita ollut käytetty kohteessa. Työnantaja oli myös laiminlyönyt sekä valvoa suojakypärän käyttöä työmaalla että järjestää riittävän turvallisen kulkutien katolle.

Käräjäoikeus totesi, että yrittäjä oli syyllistynyt työturvallisuusmääräysten vakaviin laiminlyönteihin, ja tuomitsi yrittäjän 75 päiväsakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että korkealla tehtävässä työssä ensisijainen putoamissuojaus on toteutettava esimerkiksi telinein, suojakaitein, suojaverkoin tai muiden rakenteisiin kiinnitettävien putoamisen estävien suojarakenteiden taikka henkilönostimien avulla. Jos tällaisten laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa valjastyyppistä henkilösuojainta köysineen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan yrittäjä tuomittiin sakkoihin putoamissuojauksen laiminlyönnistä”

Vastaa