Vantaan suuri sisäilmakysely: Tilanne on erityisen paha kuudessa koulussa

Vantaan kaupunki tilasi Turun yliopistolta sisäilmaoirekyselyn, jonka ennakkotietoja julkistettiin maanantaina.

Vantaan Jokiniemen koulun valkoisessa talossa on ollut sisäilmaoireilua ainakin vuodesta 2011 lähtien. Kuva: Sari Gustafsson

Vantaan kaupungin teettämässä sisäilmaoirekyselyssä nousee esiin kuusi koulua.

Turun yliopiston toteuttaman kyselyn perusteella huonosta sisäilmasta kärsitään Vantaalla erityisesti Jokiniemen, Korson, Mikkolan, Vantaankosken, Veromäen ja Länsimäen kouluissa.

Havainnot perustuvat oppilaiden ja huoltajien antamiin vastauksiin. Vantaan kaupunki julkaisi kyselyn alustavat tulokset maanantaina.

Sisäilmaoireita kartoittavassa kyselyssä kysyttiin, onko perheissä havaittu koulujen sisäolosuhteisiin liittyviä oireita, sairauksia tai muita haittatekijöitä.

Näin kysely toteutettiin

  • Vantaan kaupunki tilasi Turun yliopistolta koulujen ja päiväkotien sisäilmaoirekyselyn, joka toteutettiin 3.11.2018–20.1.2019.
  • Kysely on tehty osana Satakunta-hanketta, jonka Turun yliopisto toteuttaa valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa.
  • Kyselyn kohderyhmiin kuuluu yhteensä noin 40 000 ihmistä.
  • Kyselyyn vastasi alustavien tietojen mukaan kaksi viidestä (noin 40 %) alakoululaisten huoltajista ja reilu puolet (noin 55 %) yläkoululaisista, jotka vastasivat kyselyyn itse.
  • Henkilöstöstä kyselyyn vastasi alustavien tietojen mukaan seitsemän kymmenestä (68 %).
  • Varhaiskasvatuksen asiakkaista vastasi alustavan tiedon mukaan kaksi viidestä (38 %) ja Varian opiskelijoista joka kuudes (17 %) kyselyn saaneista.
  • Vastausprosentit voivat vielä tarkentua.
  • Lähde: Vantaan kaupunki

Kyselyaineistossa on Vantaan kaupungin mukaan noussut esiin muun muassa vastaajien kokema alentunut terveydentila sekä sisäympäristöolosuhteiden haitat.

Kyselystä saadut ennakkotiedot ovat Vantaan kaupungin mukaan samansuuntaisia kuin käsitys, joka sillä oli jo entuudestaan sisäilmaongelmatilanteesta.

”Näistä kouluista viidessä on jo ollut perustettuna moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on sisäilma-asioiden käsittely tilanteissa, kun haitat jatkuvat korjauksista huolimatta”, sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen kertoo Vantaan kaupungin tiedotteessa.

Vastaavanlaista ryhmää ei ole vielä Länsimäen koulussa, mutta sielläkin epäiltyjä sisäilmaongelmia on Tannisen mukaan jo selvitelty.

”Lisäksi perustetaan Länsimäen koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä”, Tanninen sanoo.

Kyselyn vastausaikaa jatkettiin

Turun yliopiston työterveyshuollon professori Tuula Putus esittelee kyselyn tilannekatsauksen kaupunginhallituksen iltakoulussa tänään maanantaina. Kyselyn lopullisten tulosten on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Turun yliopisto on tehnyt sisäilmaoirekyselyn myös Vantaan päiväkodeissa ja Vantaan ammattiopisto Variassa, mutta niiden osalta aineistosta ei ole vielä saatavissa ennakkotietoja. Samoin on asian laita myös henkilöstökyselyn suhteen.

Vantaan kaupunki maksaa kaikkia kaupungin kouluja ja päiväkoteja koskevasta oirekyselystä 250 000 euroa.

Koko kysely oli vaarassa epäonnistua, koska vastauksia näytti tulevan liian vähän tilastollisesti merkitsevän tutkimuksen tekemiseen. Tämän vuoksi kyselyn vastausaikaa jatkettiin.

Vantaan kaupunki aikoo tiedottaa kyselyn tuloksista kaikille kouluille ja päiväkodeille tarkemmin vasta sitten, kun lopulliset tulokset valmistuvat.

Tätä ennen ennakkotietoja avataan kaupungin mukaan Korson, Mikkolan, Jokiniemen, Vantaankosken, Veromäen ja Länsimäen koulujen henkilöstölle sekä Wilma-järjestelmän kautta myös oppilaille ja näiden vanhemmille.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaan suuri sisäilmakysely: Tilanne on erityisen paha kuudessa koulussa”

Jätä kommentti