Keskon kiinteistöjä hallinnoiva yhteisyritys siirtyy kokonaan Keskon omistukseen

Aiemmin Kruunuvuoren Satama on ollut Keskon, Keskon Eläkekassan ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteinen yritys.

Kuva: Kesko

Kruunuvuoren Sataman yhteisomistus puretaan, minkä jälkeen siitä tulee Keskon täysin omistama tytäryhtiö, arviolta huhti-kesäkuun aikana.

Kruunuvuoren Sataman tarkoitus on omistaa, hallinnoida ja kehittää Kesko-konsernin käytössä olevia vähittäiskauppakiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Järjestely kasvattaa Keskon vertailukelpoista liikevoittoa vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä Ilmarinen on sopinut hankkivansa Kruunuvuoren Satamalta sen omistamat 3 438 885 Keskon A-osaketta.

Yhteisyritys perustettiin vuonna 2010

Ennen järjestelyä Keskon omistus- ja ääniosuus vuonna 2010 perustetussa Kruunuvuoren Satamassa on ollut 49 prosenttia, Ilmarisen 33 prosenttia ja Keskon Eläkekassan 18 prosenttia.

Järjestelyssä Kesko ostaa Keskon Eläkekassalta tämän omistamat Kruunuvuoren Sataman osakkeet ja Kruunuvuoren Satama hankkii Ilmariselta tämän omistamat yhtiön osakkeet huhti-kesäkuun aikana.

Kruunuvuoren Sataman omistukseen jäävät sen omistamat kiinteistöt ja muu omaisuus lukuun ottamatta Ilmariselle siirtyviä Kesko-osakkeita. Kruunuvuoren Sataman kiinteistöjen käypä arvo on noin 164 miljoonaa euroa.

Kesko-konsernin käyttöön vuokratut kiinteistöt on ennen järjestelyä käsitelty konsernitilinpäätöksessä IFRS 16 vuokrasopimukset –standardin mukaisesti. Järjestelyn jälkeen, arviolta kesäkuun loppuun mennessä kiinteistöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen omistuskiinteistöinä.

Poistuvien vuokrakustannusten positiivinen rahavirtavaikutus on vuositasolla noin 12 miljoonaa euroa.

Kesko kirjaa järjestelystä osakkuusyritystulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä noin 23 miljoonan euron tuoton. Järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin tulevaisuuden näkymiin.

Keskon Eläkekassa ja Ilmarinen ovat lisäksi sopineet Keskon Eläkekassan oikeudesta ostaa Ilmariselta tämän hankkimaa määrää vastaava määrä Keskon A-osakkeita, mikäli Ilmarisen omistus Keskossa laskisi alle Ilmarisen nyt hankkimien Keskon A-osakkeiden määrän.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keskon kiinteistöjä hallinnoiva yhteisyritys siirtyy kokonaan Keskon omistukseen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat