Kokeile kuukausi maksutta

Asunnonostoaikeet nousseet kesäkuussa – peruskorjausaikeet laskeneet

Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt kesäkuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimuksesta.

Kuluttajien luottamusindikaattori on kesäkuussa -4,6, kun se oli toukokuussa -1,8 ja huhtikuussa -1,7. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,5.

Kuluttajien odotus Suomen yleisestä taloudesta on nyt hyvin pessimistinen. Samalla kuva kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta on heikko. Kestokulutusaikeita kuluttajilla on silti keskimääräistä enemmän kesäkuussa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. kesäkuuta 1019 Suomessa asuvaa henkilöä.

Asunnonostoaikeet nousussa

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat nousseet hivenen toukokuusta. Kotitalouksista 13,1 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 12,8 prosenttia.

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat laskeneet toukokuusta. Tuoreen kyselyn vastaajista 20,7 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 22,6 prosenttia.

Pitkän aikavälin keskiarvot menetetty

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamuksen tutkimista toukokuussa ja vaihtoi samalla tutkimuksen nimen kuluttajabarometrista kuluttajien luottamustutkimukseksi. Tutkimuksessa on tapahtunut useita muutoksia. Kuluttajabarometrin tiedot on kerätty puhelinhaastatteluilla vuodesta 1987 lähtien. Toukokuusta alkaen kuluttajien luottamustutkimus on tehty niin sanotulla yhdistelmätiedonkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella. Myös tutkittavien perusjoukon ikäjakauma on hieman muuttunut, otoskoko hieman pienentynyt ja tietosisältökin on uudistunut.

Näistä muutoksista johtuen tilaston aikasarjat ovat katkenneet, eli niin pitkän aikavälin keskiarvolukemia ei enää ole saatavilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asunnonostoaikeet nousseet kesäkuussa – peruskorjausaikeet laskeneet”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat