Näin hyvin tienaa rakennusinsinööri – jos ei ole nainen

Rakentamisen korkea suhdannetilanne näkyy rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien palkoissa. Alan palkat ovat kasvaneet kovaa vauhtia verrattuna yleiseen palkkakehitykseen.

Rakennusinsinöörien keskiarvopalkka on 4 638 euroa ja rakennusarkkitehtien 3 970 euroa kuukaudessa.

Sukupuolten välillä on selvä ero, sillä miesten keskiarvopalkka on 4 770 euroa ja naisten 3 956 euroa. Naisten keskiarvopalkka on 83 prosenttia miesten vastaavasta luvusta. Naisten ansiot ovat kehittyneet edelliseen, vuoden 2017 tutkimuksen tietoihin verrattuna 5,8 prosenttia ja miesten 4,4 prosenttia.

Naisten ja miesten palkkaero näkyy jo työuran alkuvaiheessa, jolloin naisten keskiarvopalkka on työuran ensimmäisinä vuosina 89 prosenttia miesten palkasta ja suhde säilyy samanlaisena työuran ensimmäiset 15 vuotta.

Tiedot käyvät ilmi Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n tekemästä Ammattikuntatutkimuksesta, joka tehdään kahden vuoden välein.

Talonrakennuksessa kovat palkankorotukset

Tutkimukseen vastanneista liki kahdella kolmesta palkka oli noussut viimeisen vuoden aikana, reilulla kolmanneksella palkka oli pysynyt ennallaan ja neljällä prosentilla laskenut.

Vuoden 2017 tutkimuksen palkkatietoihin verrattuna ansiot nousivat eniten talonrakennuksessa, peräti 12,2 prosenttia.  Rakennustuoteteollisuudessa nousua kertyi 9,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalalla 3,8 prosenttia.

Ylin johto kuittasi suuret korotukset

Suomessa on rakennettu paljon viimeisen kolmen vuoden aikana ja se näkyy esimerkiksi ylimmän johdon ansiokehityksessä.

Johdon tehtävissä työskentelevien rialaisten ansiot nousivat edelliseen tutkimukseen verrattuna 7,5 prosenttia, ylemmillä toimihenkilöillä 3,2 prosenttia ja toimihenkilöillä 4,6 prosenttia.

Vastanneiden joukossa tyytyväisyys nykyisestä työstä saatuun palkkaan oli ennakoitua korkeampaa. Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko tyytyväinen ja 15 prosenttia erittäin tyytyväinen. Palkkaansa tyytymätön oli joka viides vastaaja.

Lähes kaikilla vakituinen työsuhde

Rialaisista ammattilaisista peräti 98 prosenttia työskentelee vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, lähes kaikki ovat myös kokoaikatyössä.

Rialaiset jakautuvat moninaisesti eri toimiasemiin. Ylempinä toimihenkilöinä toimii liki puolet, toimihenkilöinä reilu kolmannes ja asiantuntijoina julkisella sektorilla hieman vajaat kymmenen prosenttia vastanneista.

Ylintä johtoa edustaa 3 prosenttia ja itsenäisenä yrittäjänä toimii 3 prosenttia vastaajista. Vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna toimihenkilöiden osuus on hieman vähentynyt ja julkisen sektorin asiantuntijoiden osuus kasvanut.

Yli neljä viidestä vastanneesta työskenteli yksityisen sektorin yrityksessä. Työnantajia ovat erityisesti rakennusliikkeet (42 prosenttia vastaajista) ja arkkitehti-, insinööri tai konsulttiyritykset (42 prosenttia vastaajista).

Rialaiset työskentelevät kattavasti erilaisissa rakennusalan työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä toimii kolmannes, toteutustehtävissä viidennes, rakennuttamistehtävissä 14 prosenttia ja johto- ja hallintotehtävissä 10 prosenttia.

RIA selvittää kahden vuoden välein toteutettavalla ammattikuntatutkimuksellaan rialaisten työmarkkina-asemaa. Maaliskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 952 rialaista. Tutkimuksen toteutti Onway oy.

Edit: Juttua täydennetty uran alkuvaiheen palkkaeroilla 5.6. kello 10.25.

Tätä artikkelia on kommentoitu 5 kertaa

5 vastausta artikkeliin “Näin hyvin tienaa rakennusinsinööri – jos ei ole nainen”

 1. Ennen kuin tästäkin tulee tasa-arvokysymys provosoivan otsikon myötä, niin voisiko kuitenkin kyse olla siitä, että alalla olevien naisten keski-ikä on huomattavasti pienempi kuin miesten

  1. En usko. Kun katselen ympärilleni työpaikallani, niin sanoisin että pienen joukkomme naisten keski-ikä on korkeampi kuin miesten.

 2. Varmasti näinkin on, samoin naisten määrä on pienempi, mutta palkkaerot alkavat jo aloituspalkoista.

 3. Aika vähän näkyy naisia aamu viideltä tai kuudelta liikenteessä.
  Johtuisikohan tuo palkkaero kuitenkin pääasiassa tehdyistä tunneista.
  Totta kai 12 tunnin työpäivällä pitää saada enemmän euroja kuin 6 tunnin työpäivällä.

  1. Eiköhän näissä yleensä vertailla säännöllisen työajan palkkoja. Ylityöt on asia erikseen.

Jätä kommentti