Rakennusarkkitehdeillä hämmästyttävän kova palkkakehitys

Rakennusarkkitehtien palkka on jatkanut huimaa kasvuaan verrattuna yleiseen palkkakehitykseen, insinööreillä kehitys on ollut maltillisempaa, kertoo  RIA:n Ammattikuntatutkimus 2017.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry tekee Ammattikuntatutkimuksen kahden vuoden välein.

Rakennusarkkitehtien keskiarvopalkka on 4 277 euroa, missä on nousua 7,9 prosenttia edellisestä tutkimuksesta vuonna 2015. Silloin palkkakehitys oli vieläkin kovempaa. Rakennusarkkitehtien keskiarvopalkka nousi vuodesta 2013 peräti 17 prosenttia.

Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg arvelee, että osatekijä rakennusarkkitehtien myönteiseen palkkakehitykseen viimeisen neljän vuoden aikana on alalle vuonna 2012 saatu yleissitova työehtosopimus. Sopimus oli ensimmäinen arkkitehtien työehtosopimus.

”Rakennusarkkitehtien koulutus lopetettiin vuonna 1996, ja se alkoi uudelleen 2014. Paljon nuoria jäi tässä välissä hakeutumatta alalle. Siksi alalla on suuri määrä iäkkäitä ihmisiä, joiden palkkataso saattaa vääristää tulosta.”

Edunvalvontapäällikkö Mikko Heinikoski sanoo, että palkkakehitykseen vaikuttaa myös rakennusarkkitehtien hyvä kysyntä. Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat ensi keväänä uudelleen käynnistyneestä koulutuksesta.

Suunnittelupuolen uudet työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät ensi syksynä, työnjohtopuolen ensi keväänä.

RIA:n tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä. Työssäkäyvistä jäsenistä valittuun perusjoukkoon kuului 4123 henkilöä. Vastauksia kertyi 962, kun vastausaste oli 24 prosenttia.Tutkimuksen toteutti Onway oy.

Yhdyskuntatekniikassa hyvä kehitys

Yhdyskuntatekniikan rakennusinsinöörit ja talonrakennustekniikan insinöörit ansaitsivat tutkimuksen mukaan lähes yhtä paljon. Nyt yhdyskuntatekniikan insinöörin keskipalkka on 4 568 euroa ja talonrakennustekniikan insinöörin 4 409 euroa.

Yhdyskuntatekniikan insinöörin keskiarvopalkka on noussut parissa vuodessa 4,8 prosenttia ja talonrakennuksen insinöörin 1,7 prosenttia.
Erityisesti yhdyskuntatekniikan insinöörien palkkojen nousua ei Sandbergin mukaan pysty selittämään viime vuosien matalilla keskitetyillä palkkaratkaisuilla.

Osasyynä on alalla vallitseva työvoimapula ja työpaikan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva palkan nousu.

”Rakennusalalla on ollut jo pidempään hyvä työtilanne. Uskomme sen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Ainoa pieni pelko on siitä, löytyykö kaikille asunnoille vuokraajia sijoittajien masinoimilla asuntomarkkinoilla. Jos ei, voi seurata rakentajien paniikkijarrutus.”

Luottoa tulevaan löytyy, sillä RIA ja RKL ovat tehneet muutama kuukausi sitten esityksen opetus- ja kulttuuriministeriöön työnjohtajien koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä. Esitys koskee erityisesti oppilaitoksia Etelä-Suomessa, jossa työnjohtajapula on kovin.

Tutkimuksessa 32 prosentilla vastaajista oli palkka noussut viimeisen vuoden aikana ja yli puolella säilynyt ennallaan. Palkkauksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Helsingin seudulla rialaiset saavat keskimäärin 700–950 euroa parempaa kuukausipalkkaa kuin muualla.

Ongelmia ylitöiden korvaamisessa

Vaikka RIAlaisten palkkakehitys on melko hyvä, ongelmiakin löytyy. Vastanneista vain noin viidesosa sai työaikalain mukaiset korvaukset ylitöistä ja noin kolmasosalle ylitöitä ei korvattu lainkaan. Ylityöt korvattiin useimmiten rahana tai vapaa-aikana ilman korotuksia.

Heinikoski myöntää, että kyseessä on ongelma. ”Parannusta ei ole tapahtunut viime tutkimuksesta. Se on ollut alan käytäntöjä, että ylitöistä ei makseta. Moni työnantaja tai työntekijä ei varmaankaan tiedä pelisääntöjä, joten asiasta pitää tiedottaa paremmin.”

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ei Heinikosken mukaan käytetä täysipainoisesti suunnittelu- ja rakennusalalla. Vastaajista 83 prosenttia kertoi, ettei paikallisella sopimisella ole ollut vaikutusta palkkaetuihin viimeisen vuoden aikana.

”Paikallinen sopiminen on muutakin kuin rahasta sopimista. RIA voisi ajaa lisää sopimistyökaluja ja käytäntöjä työelämään, mutta oleellista olisi, että edes nykyisiä mahdollisuuksia käytettäisiin enemmän hyödyksi.”

Heinikosken mukaan RIA:n on kiinnitettävä huomiota myös naisten tasapuoliseen palkkaukseen. ”Naisten ja miesten palkoissa on turhan suuri ero.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusarkkitehdeillä hämmästyttävän kova palkkakehitys”

Vastaa