Kokeile kuukausi maksutta

Rakli: Vuokra-asuntomarkkinoiden näkymät vahvistuivat – vuokrien nousun uskotaan jatkuvan

Vuokra-asuntomarkkinoiden kasvuodotukset ovat kautta linjan vahvemmat kuin viime keväänä. Tämä käy ilmi Raklin vuokra-asuntobarometrista.

Kuva: Anne Kurki

Vuokrien nousun uskotaan jatkuvan etenkin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Vuokra-asuntojen rakentaminen jatkuu vilkkaana suurimmissa kaupungeissa.

Raklin vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä.

Elo-syyskuun vaihteessa toteutettuun kyselyyn vastasi 65 vuokra-asuntomarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 275 000 vuokra-asuntoa.

Ammattimaiset sijoittajat kasvattavat asuntosijoituksiaan

Vuokra-asuntosijoitusten määrän uskotaan kasvavan vahvasti niin instituutiosijoittajien, asuntorahastojen ja -yhtiöiden kuin kansainvälisten sijoittajienkin salkuissa tulevan vuoden aikana. Usko näiden kaikkien sijoittajaryhmien sijoitusten kasvuun on nyt kevään pienen notkahduksen jälkeen noussut jopa viime syksyä korkeammalle tasolle.

Myös kunnallisten vuokrataloyhtiöiden ja opiskelija-asuntosäätiöiden uskotaan kasvattavan asuntoinvestointejaan.

Yksityisten piensijoittajien sijoitusten kasvuun uskovien vastaajien määrä on nyt ainoana ryhmänä viime kevään tasolla ja selkeästi viime syksyä pienempi.

Kun syksyllä 2018 73 prosenttia vastaajista uskoi yksityisten piensijoittajien kasvattavan asuntosijoituksiaan, oli kasvuun uskovien osuus nyt pudonnut 44 prosenttiin. Vastaajista 16 prosenttia ennakoi pienten sijoittajien jopa vähentävän vuokra-asuntosijoituksiaan tulevan vuoden aikana.

Vuokrien nousuodotukset vahvistuivat taas

Myös vuokrien nousuun uskotaan nyt vahvemmin kuin viime keväänä.

Barometrivastauksissa näkyy osin syksyn tyypillinen vuokra-asuntomarkkinoiden kysyntäpiikki, ja Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa pienten asuntojen vuokraodotusten saldoluku on jälleen noussut 80-90 prosentin tasolle.

Vantaallakin saldoluku on positiivinen, mutta jää viime kevään noin 60 prosentin tasolle asuntotarjonnan vahvan kasvun rajoittamana. Oulun, Jyväskylän ja Kuopion vuokraodotusten saldoluvut asettuvat noin 30 prosentin tasolle.

Suurten kaupunkien suurten asuntojen vuokrien odotetaan nousevan

Suurten asuntojen vuokrien nousuodotukset vahvistuivat hieman viime kevääseen verrattuna.

Suurten asuntojen vuokrien nousuun uskoo Helsingissä, Espoossa ja Tampereella noin 40 prosenttia vastaajista ja Vantaalla ja Turussa noin kolmannes.

Näiden kaupunkien vuokraodotusten saldoluvut ovat positiivisia eli suurten asuntojen vuokrien nousuun uskovien vastaajien osuus on selkeästi laskua odottavia suurempi.

Sen sijaan Kuopiossa ja Oulussa saldoluku on nollan tuntumassa, ja Jyväskylässä, Lahdessa ja muualla Suomessa selkeästi negatiivinen.

Rakennuskustannusten odotetaan nousevan

Tonttien saatavuus, rakennuskustannukset ja rakentamisen sääntely ovat barometriin vastanneiden mukaan suurimmat pullonkaulat vuokra-asuntojen rakentamisessa.

Peräti 77 prosenttia vastaajista arvioi tonttien saatavuuden vaikeuttavan vuokra-asuntotuotantoa merkittävästi tai jonkun verran.

Rakentamisen pahimmat kustannuspaineet ovat hienoisesti helpottaneet viime vuodesta, mutta edelleen 59 prosenttia vastaajista arvioi kustannusten rajoittavan vuokra-asuntojen rakentamista.

Toisaalta viime kevättä suurempi osuus eli noin puolet vastaajista odottaa nyt niin työvoima-, materiaali- kuin tonttikustannustenkin nousevan lähimmän vuoden aikana. Vain rahoituskustannuksissa ei nähdä nousupaineita.

Rakentamista tukevat kysyntä ja rahoituksen saatavuus

Selkeä enemmistö, noin 73 prosenttia barometrivastaajista, arvioi vuokra-asuntokysynnän edistävän asuntojen rakennuttamista merkittävästi tai jonkin verran. Myös sijoittajakysyntä arvioidaan nyt vahvemmaksi kuin parissa edellisessä barometrissa.

Rahoituksen saatavuuden arvioi rakentamista edistäväksi tekijäksi nyt yli 43 prosenttia vastaajista. Osuus on korkein sitten syksyn 2016.

Rahoituksen saatavuuden kokee haasteelliseksi nyt reilu 20 prosenttia vastaajista, kun viime keväänä näin arvioi lähes kolmannes.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakli: Vuokra-asuntomarkkinoiden näkymät vahvistuivat – vuokrien nousun uskotaan jatkuvan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat