Kokeile kuukausi maksutta

YIT täsmensi strategiaansa: painopisteinä kaupunkikehitys sekä kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat

YIT:n hallitus on täsmentänyt yhtiön strategiaa vuosille 2020–2022. Päätavoitteena on edelleen kannattavuuden parantaminen sekä taloudellisen vakauden ylläpitäminen.

YIT:llä suhtaudutaan erittäin vakavasti koronariskin torjuntaan. Kuva: YIT

YIT:n liiketoimintamallin ydin ja kasvumoottori on vastuullinen kaupunkikehittäminen, kyky kehittää omaperusteisia ja muita suunnitteluvastuuta sisältäviä hankkeita. Yhtiön mukaan vahva luotu hankevirta sekä tiivis yhteistyö hankekehityksen ja muiden liiketoimintojen välillä lisää tuottavuutta toteutusvaiheessa, pitkän aikajänteen ansaintamahdollisuuksia kiinteistöliiketoiminnassa ja elinkaaren aikaisia palvelumahdollisuuksia. Tämä itseään vahvistava positiivinen kierre auttaa konsernia kasvamaan kannattavasti kaikilla osa-alueilla ja vakauttamaan tulosta yli syklien.

Yhtiön strategisia painopisteitä eli kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä ovat edelleen kaupunkikehitys sekä suhdanteita tasaavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat. Painopisteitä tukevia menestyksen kulmakiviä ovat (1) huippusuoritus, (2) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, (3) onnelliset työntekijät sekä uutena (4) kestävän kehityksen vauhdittaminen.

Yhtiön hallitus vahvisti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ennallaan) ja 30–50 prosentin velkaantumisasteen (gearing) strategiakauden loppuun mennessä (ennallaan). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa (ennallaan), joka jaetaan kahdessa osassa.

”Olemme ottaneet päättäväisiä askeleita strategiamme toteuttamiseksi vuoden aikana ja saavutamme tavoittelemamme taloudellisen vakauden Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteuduttua”, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo tiedotteessa.

”Nyt keskitämme voimamme kannattavuuden parantamiseen sekä suhdanteita tasaavien kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi vauhditamme kestävää kehitystä tavoittelemalla CO2-päästöjemme huomattavaa vähentämistä.”

Kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat tasaavat suhdanteita

Kiinteistöliiketoiminta perustuu vahvaan luotuun hankevirtaan, sijoitustuotteiden strukturointiin, omaisuuden hoitoon ja edelleen omista sijoituksista saataviin vuokratuottoihin, arvonkehitykseen ja myynteihin. Yhtiö pyrkii pidentämään rooliaan arvoketjussa kohti kiinteistöomaisuuden hallintaa, kiinteistöjohtamista ja elinkaarivastuita. YIT on sijoittanut itse noin 150 miljoonaa euroa rahastoihin tai yhteisyrityksiin, joita se on luonut yhdessä kumppaneidensa kanssa. Yhtiön vuotuiset lisäinvestoinnit ovat suunnitelman mukaan korkeintaan 50 miljoonaa euroa. Sijoitusten lisäksi YIT rakentaa hankkeet itse. Vuonna 2018 Kiinteistöt-segmentin liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa, ja se on voimakkaassa kasvussa. Liiketoiminnan vuotuinen sijoitetun pääoman tuoton tavoite on yli 15 prosenttia.

Palveluliiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin, rakennetun ympäristön hoitoon ja kehittämiseen tai asiakaspalveluun. Tällä hetkellä YIT:n liiketoiminnoista näitä ovat teiden kunnossapito, korjausrakentaminen, kiinteistöjohtaminen ja asumisen palvelut. YIT tähtää asumisessa kokonaisvaltaiseksi palvelun tarjoajaksi, jolloin myös esimerkiksi vuokra-asunnot kuuluvat entistä vahvemmin tarjontaan. Vuonna 2018 palveluliiketoimintojen liikevaihto oli noin 360 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 prosenttia. Liikevaihto ja kannattavuus ovat kasvussa. Liikevoittoprosentin tavoitetasoksi on asetettu yli 7 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä.

Strategiatäsmennyksen myötä YIT käynnistää neljännen konsernitasoisen Services Development -kehitysohjelman tukemaan palveluliiketoimintojen kasvattamista. Ohjelman tavoitteena on konsernin palveluarkkitehtuurin suunnittelu, yhteisen palvelualustan rakentaminen sekä segmenttien palvelukehityksen ja palvelumuotoilun tukeminen.

Kiinteistö- ja palveluliiketoiminnoista yhtiö tavoittelee yhteensä noin 100 miljoonan euron vuotuista liikevoittoa strategiakauden loppuun mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi näissä liiketoiminnoissa harkitaan kohdistettuja yritysostoja osaamisen vahvistamiseksi painopistealueilla ja asiakaskannan laajentamiseksi.

YIT on asettanut kolme liiketoiminnan kehittämistä ohjaavaa vastuullisuustavoitetta: (1) puolittaa oman toiminnan ja valmistamiensa omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöt suhteellisesti 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, (2) tavoitella käytön aikana hiilineutraaleja kiinteistöjä sekä (3) alkaa raportoida omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisia CO2-tunnuslukuja vuodesta 2020 alkaen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT täsmensi strategiaansa: painopisteinä kaupunkikehitys sekä kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat