Melusta ja pienhiukkasista voi tulla Helsingin yleiskaavan kompastuskivi – Elyn suosituksilla ei kuitenkaan juridista pohjaa

Melu- ja pienhiukkaspäästöt ovat nousseet esiin piakkoin poliittiseen käsittelyyn tulevan Helsingin yleiskaavan yhteydessä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ely ei ole suhtautunut myötämielisesti yleiskaavaluonnoksessa olevaan pääväylien bulevardisointiin. Myös muussa täydennysrakentamisessa melu- ja pölyongelmat nousevat esiin.