Kokeile kuukausi maksutta

Taloyhtiölainoihin rajoituksia, kotitalouksien luotoille tulosidonnainen katto, ehdottaa työryhmä

Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen hillitsemiskeinoja etsinyt valtiovarainministeriön työryhmä julkisti ehdotuksensa tänään 1.10.2019.

Taloyhtiölainoilla on ollut iso merkitys viime vuosien asuntorakentamisen buumissa. Kuva: Matti Vuohelainen

Työryhmä ehdottaa, että kotitalouden luottojen enimmäismäärä sidottaisiin vuosituloihin. Ehdotukset sisältävät rajoituksia myös taloyhtiölainoihin.

Työryhmän mukaan suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Samalla myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet.

Työryhmä ehdottaa enimmäisvelkasuhteen ottamista käyttöön. Kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa.

Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.

Asuntoluotolla pitäisi olla enimmäistakaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta. Laina-aikana voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.

Asuntolainojen piteneminen on trendi myös Suomessa.

Taloyhtiölainoihin rajoitus

Työryhmä ehdottaa uudisrakentamisen taloyhtiölainojen rajoittamista. Taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta.

Taloyhtiölainojen kokonaismäärä on kasvanut samaan aikaan, kun asuntolainojen kokonasimäärä on vähentynyt.

Merkittävä muutos olisi myös se, että lyhennysvapaita ei saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Luotonantajat voisivat tietyin ehdoin poiketa näistä säännöistä. Säännöt koskisivat luottolaitosten lisäksi myös muita luotonantajia.

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen kertoo, että työryhmässä keskusteltiin myös tonttirahaston omistaman tontin aiheuttamista vastuista taloyhtiössä. Osakkaan kannalta tonttirahaston tuomat vastuut ovat verrattavissa taloyhtiölainoihin. Järjestelmä haluttiin pitää kuitenkin yksinkertaisena, ja ehdotetut rajoitukset koskevat vain taloyhtiölainoja.

Mörttisen mukaan on kuitenkin tärkeää, tonttirahastojen tuomat vastuut ymmärretään.

Työryhmän ehdotuksen mukaan lainakatto eli enimmäisluototussuhde pysyisi ennallaan, mutta koskisi jatkossa myös muita asuntolainan myöntäjiä kuin luottolaitoksia.

Nykyisin asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

”Ehdotuksemme eivät kiristäisi merkittävästi asuntoluotonantoa nykytilanteessa. Meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että markkinat voivat ylikuumentua”, Mörttinen sanoo.

Tällä hetkellä asuntomarkkinat eivät ole hänen mukaansa ylikuumentuneet.

Valvonta Finanssivalvonnalle

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kaikkien kuluttajaluotonantajien valvonta siirrettäisiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Samalla kehitettäisiin maksukyvyttömyysriskien hallinnan sääntelyä ja luottokelpoisuusarvioinnin vaatimuksia.

Työryhmä pitää tärkeänä, että Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri, josta näkisi henkilön kaikki luotot. Sen perustaminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Työryhmän muistion vastaanottaneen valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan työryhmän työ antaa hyvän pohjan jatkokeskusteluille.

”Kotitalouksien velkaantumiskehitys on huolestuttava, ja EU-valvoja suositteli juuri Suomelle toimenpiteitä velkaantumisen rajoittamiseksi. On hyvä, että aihetta on pohdittu kattavasti nyt myös työryhmässä. Raportti antaa pohjan käydä laaja-alainen keskustelu niistä keinoista, joita meidän tulisi ottaa käyttöön velkaantumisen hillitsemiseksi”, Lintilä sanoo.

”Ongelma on erittäin vakava, kotitalouksien velkaantuminen on historiallisen korkea.”

Yksilötasolla liiallisesta velkaantumisesta voi Lintilän mukaan seurata elämänhallinnan menettämistä ja ongelmia perheen kesken.

Myös velkaantumisen kokonaiskuva on hämärtynyt. ”Noin 14 prosenttia kotitalouksien lainoista on taloyhtiölainoja. Se on kova luku”, Lintilä sanoo.

Kansantalouden tasolla velkaantuminen tekee Lintilän mukaan kotitalouksista heikompia kestämään taloudellisia iskuja, joita tulee.

Lintilä muistuttaa, että kotitalouksien on kestettävä myös korkojen nousu. ”En henkilökohtaisesti usko, että nykyinen korkotaso on uusi normaali.”

Valtiovarainministeriö lähettää ehdotukset lausuntokierrokselle tiistaina 1. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 29. marraskuuta.

Työryhmän ehdottamilla muutoksilla tulee Lintilän mukaan olemaan ”erittäin laaja yhteiskunnallinen merkitys”, siksi laaja lausuntokierros on paikallaan.

Kotitalouksien velkaantumista hillitseviä toimiva koskeva hallituksen esitys voitaisiin Mörttisen mukaan antaa ensi syksynä. Muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan tammikuussa 2021.

”Osa toimista tuntuu ylimitoitetuilta”

Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä, että kotitalouksien liialliseen velkaantumiseen puututaan ennaltaehkäisevästi.

”Osa esitetyistä toimista tuntuu kuitenkin ylimitoitetuilta, esimerkiksi taloyhtiölainojen lyhennysvapaan kieltäminen kokonaan. Muuttamisesta syntyy aina muitakin kuluja kuin asunnon hankinta, jolloin vaikkapa yhden vuoden lyhennysvapaan salliminen helpottaisi uuteen asuntoon muuttamista”, johtaja Anu Kärkkäinen arvioi.

Enimmäisvelkasuhteen asettamisen osalta tulee Kärkkäisen mukaan pohdittavaksi etenkin se, miten tulojen lisäksi varallisuus voidaan ottaa luotonannossa huomioon. Tällä voi olla merkittävä vaikutus etenkin yksityisten vuokranantajien asemaan ja siten vuokra-asuntojen tarjontaan.

”Ehdotetut toimet ovat mielestämme oikeansuuntaisia, mutta niiden ajoitus on haasteellinen. Nyt asuntorakentaminen on vähenemässä ja esitetyt keinot saattavat voimistaa pudotusta vuonna 2021. Pidempi siirtymäaika olisi suhdannesyistä tarpeellinen”, Kärkkäinen arvioi.

VM:n Mörttinenkin on sitä mieltä, että tällaiset muutokset tulisi tehdä hyvänä aikana. ”Tarkoitus ei ole pysäyttää suomalaista rakentamista”, hän totesi tiedotustilaisuudessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Taloyhtiölainoihin rajoituksia, kotitalouksien luotoille tulosidonnainen katto, ehdottaa työryhmä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat