Merenpohjasta kaivetaan pois kaksi metriä Vuosaaren edustalla, louhe tuodaan Etelä-Helsinkiin uudeksi rakennusmaaksi

Helsingin edustalla Vuosaaren satamaan johtava meriväylä ja satama-allas syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi.

Helsingin kaupunki osallistuu Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämiseen 4,2 miljoonalla eurolla. Kaupunki odottaa projektin tuovan myös runsaasti kulujaan suurempia säästöjä sekä olevan lopulta ympäristöteko.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden osasto päätti torstaisessa kokouksessaan oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen Vuosaaren meriväylän syventäminen -hankkeen toteuttamisesta.

Vuosaaren satama-altaan ja meriväylän syventäminen

  • Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Äänekosken biotuotetehtaan kustannustehokkaat kuljetukset ja turvata sataman konttialusliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa.
  • Mahdollisen uuden Vuosaaren voimalaitoksen polttoainekuljetuksissa voidaan hyödyntää Vuosaaren väylää.
  • Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,6 miljoonaa euroa, josta meriväylän syventämisen osuus on 25 miljoonaa euroa ja sataman osuus 8,6 miljoonaa euroa.

 

Lähde: Väylävirasto

Kyse on Helsingin Satama oy:n, Väyläviraston ja Helsingin kaupungin yhteishankkeesta, jossa Vuosaaren satamaan johtava meriväylä ja satama-allas syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi.

Hankkeeseen sisältyy väylän syventämistyön lisäksi louhemassojen kuljetus- ja läjitystyöt kaupungin meritäyttöihin Hernesaaren itärantaan, Melkinlaituriin tai muihin lähialueella sijaitseviin meritäyttökohteisiin vuosina 2020–2021.

Kaupungin vastuulla urakassa on sopimuksen mukaan vain louheiden kuljettamisen lisäkustannuksista kehkeytyvä hinta eli enintään 4,2 miljoonaa euroa.

Tiedossa on myös mittavia säästöjä, Helsingin kaupunki arvioi.

”Kaupungille meritäyttöjen toteuttaminen hankkeessa muodostuvilla louheilla, joita arvioidaan oleva noin 1 200 000 kuutiota tarkoittaa yli 10 miljoonan euron kustannussäästöä asemakaavassa arvioituun esirakentamiseen, joka on laskettu ostettavan louheen hinnalla”, esityslistatekstissä kerrotaan.

Louheen hankinta merenpohjasta läheltä täyttömaata tarvitsevia rakennustyömaita säästää kaupungin mukaan myös ympäristöä.

”Louhe tuodaan alueelle proomuilla eli kuljetukset eivät rasita katuverkkoa. Kustannussäästöjen lisäksi hyötykäytöllä säästetään noin 2 000 000 litraa polttoainetta ja 5 000 tonnia hiilidioksidia.”

Hankkeen urakat on määrä kilpailuttaa ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Syvennystyöt alkavat suunnitelman mukaan huhtikuussa, ja valmista pitäisi olla vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Merenpohjasta kaivetaan pois kaksi metriä Vuosaaren edustalla, louhe tuodaan Etelä-Helsinkiin uudeksi rakennusmaaksi”

  1. yit vai srv urakoi………tarvittiinko noita .murskeita että piti kaivaa vai pitikö todella kaivaa ja murskeelle löytyi lopulta sijoituspaikka , outoa miten kaikki rahankulutus saadaan kerrottua säästöinä. miten tuollainen merenmuta voi olla muuta kuin ongelmajätettä , tuskin sieltä tulee kauhaan 32 raekoon kivimurskaa puhtaana , kivenkuljetuksen säästö olisi vielä isompi jos vertaa mitä se raketilla vietynä oli maksanut.

Vastaa