Kokeile kuukausi maksutta

Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform-verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille

Iskun Hygiene-konseptin mukaisiin tuotteisiin kuuluu kuparilla ja hopealla antibakteerisiksi pinnoitettuja kalusteita.

Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä.

Mikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

Toimintamalli uusille hygieniaratkaisuille

Mikrobeja tappavia pintoja on tutkittu ja kehitetty Euroopan laajuisessa (33 maata) tutkijoiden, yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten COST AMiCI -verkostossa, jota johtaa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Työ jatkuu SAMKin vetämänä AMiCI ePlatform -projektissa toukokuussa 2020.

Projektin vetäjän Minna Keinänen-Toivolan mukaan keskeinen kysymys on, toimiiko pinnoite todellisissa terveydenhuollon olosuhteissa? Mikäli pinnoite toimii, tavoite on saada se mahdollisimman nopeasti markkinoille.

ePlatform on ratkaisu, joka ohjeistaa testauksiin tosielämän olosuhteissa. Toisaalta luodaan liiketoimintasuunnitelma, jota eri organisaatiot voivat käyttää markkinoille tähdätessä. ePlatformissa myös luodaan päätöksentekoprosessi sairaaloille mikrobeja tappavien pintojen käyttöönottamiseksi.

Mikrobeja tehokkaasti tappavien pintojen tulee täyttää monia vaatimuksia kuten helppo siivottavuus ja pitkä käyttöikä. Pintojen käytöllä pyritään minimoimaan ihmisille aiheutuvat terveyshaitat ja jopa kuolemat.

SAMKissa on tehty aihepiirissä järjestelmällistä työtä vuodesta 2012.

Rahoittajan tiedote CIG:stä ja COST AMiCI projekti:

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat