Asennuksissa ollut pahimmillaan ilmeinen tulipalon vaara – Tukes kehottaa tarkkaavaisuuteen aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus ei ole läpihuutojuttu. Kuva: Merja Mannila

Aurinkosähköjärjestelmät, eli aurinkovoimalat, ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. Järjestelmien koot vaihtelevat yritysten laajoista järjestelmistä kotien, mökkien ja kulkuneuvojen järjestelmiin.

Tukes muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa on huomioitava niiden eritysvaatimukset ja käytettävä järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Pahimmillaan näissä asennuksissa on ollut ilmeinen tulipalon vaara.

Asennusten dokumentoinnissa, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirjoissa ja piirustuksissa, on myös havaittu epäselvyyksiä.

”Järjestelmien asennuksia on tehty ilman sähkötöihin vaadittavaa oikeutta niin, että sähköurakoitsija on tehnyt ainoastaan kaapeleiden kytkennät. Tällainen toiminta ei ole säädösten mukaista”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen.

”Verkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, jonka oikeasta asennustavasta ja turvallisuuden varmistavasta käyttöönottotarkastuksesta vastaa sähköurakoitsija”, Iivonen muistuttaa.

Tukesille on tullut paljon kyselyitä aurinkosähköasennuksista niin sähköalan ammattilaisilta kuin kuluttajiltakin. Kysymykset liittyvät usein sähköasennusoikeuksiin, järjestelmiä koskeviin teknisiin vaatimuksiin ja siihen, mitä kuluttajan on huomioitava aurinkopaneelien hankintaa suunnitellessaan.

Erilaiset järjestelmät, erilaisia vaatimuksia

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: itsenäisesti ns. saarekekäytössä toimivat järjestelmät ja jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivat.

Itsenäisiä järjestelmiä asennetaan mm. kesämökeille ja rakennuksiin, joilla ei ole sähköliittymää. Tällaiset järjestelmät toteutetaan yleensä 12V/24V DC -järjestelmänä, eivätkä ne tällöin vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin.

Riittävät perustiedot ja asennusohjeiden noudattaminen ovat silti välttämättömyys. Vastuu turvallisesta toteutuksesta on asentajalla.

Kuluttajan kannalta varminta olisi hankkia valmis pakettiratkaisu, jossa järjestelmän valmistaja on valinnut turvalliset ja yhteensopivat komponentit.

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva, esim. asuinkiinteistön tai maatilan sähköverkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, joka edellyttää tekijältään oikeutta sähkötöihin.

Aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan lupa alueen jakeluverkkoyhtiöltä.

Käytä asennuksiin perehtynyttä ammattilaista

Aurinkosähköjärjestelmille tehdään aina ennen niiden käyttöönottoa ja toiselle luovuttamista käyttöönottotarkastus, josta laadittu pöytäkirja annetaan sähköasennusten haltijalle. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu kaikilta osin sitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot.

Samoja riskejä kuin muissakin sähköjärjestelmissä

Tiedossa olevien aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamien sähkövahinkojen määrä on melko vähäinen. Järjestelmien lisääntyessä on turvallisuuteen kuitenkin kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.

Tiedossa olevia syttymissyitä ja esiin tulleita palovaarallisia vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa, liitoksissa ja järjestelmän akustopalot. Yleisiä syttymissyitä ovat järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot sekä huolimattomat tai omatoimiset asennukset ja kunnon seurannan puute.

Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asennuksissa ollut pahimmillaan ilmeinen tulipalon vaara – Tukes kehottaa tarkkaavaisuuteen aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa”

Jätä kommentti