Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja Marko Utriainen näkee tekoälyn muuttavan järjestönkin arjen

Kun ympäröivä maailma ja yhteiskunta muuttuvat, täytyy myös toimialajärjestöjen elää ajan hengessä – jopa hieman edellä. Viime elokuusta lähtien Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stulia luotsannut Marko Utriainen näkee tässä paljon hyvää ja liittymäkohtia myös aiemmalle uralleen teollisuuden parissa.

Sähköasentajien tekemät virheet lisääntyneet

Vakavien sähköasennusvirheiden määrä on kasvussa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vuoden 2013 valvontatilastojen mukaan. Lisäksi yhä useampi sähkötapaturma on aiheutunut sähköasentajan omavaltaisesta toiminnasta, jossa työtä on tehty tietoisesti riskialttiilla ja kielletylläkin tavalla. Virhelistalta on löytynyt esimerkiksi jännitteisiä schukon suojausliuskoja ja lieden runkoja.