Lahden Renkomäen monitoimitalon tarjouskilpailu on ratkennut

Arkkitehtipalvelu, Skanska Talonrakennus ja Caverion Suomi voittivat elinkaarihankkeena tehtävän projektin.

Renkomäen monitoimitaloon syntyy tilat noin 560 oppilaalle. Kuva: Arkkitehtipalvelu.

Lahden Renkomäen monitoimitalo pitää sisällään Renkomäen ja Ali-Juhakkalan koulut, esiopetuksen sekä Renkomäen kirjaston tilat.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 8 000 neliötä ja tilat rakennetaan noin 560 oppilaalle.

Ennen varsinaista tarjousvaihetta käydyn neuvotteluvaiheen aikana tarjousryhmän ja Lahden kaupungin välille syntyi vahva perusta yhdessä tekemisen kulttuurille, innovaatioiden syntymiselle ja toteutusvaiheen jatkotyöskenetelylle.

”Prosessin aikana syntyi visio kyläkoulusta, jonka rakennuspalikat muodostavat maisemaan koulukylän. Monitoimitalosta muodostuu rauhallinen, turvallinen ja lapsilähtöinen paikka kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle. Kirjasto tulee olemaan kaikkien renkomäkeläisten yhteinen olohuone”, pääsuunnittelija Tero Wéman kertoo.

Arkkitehtisuunnittelijat toimivat kilpailuehdotusta laatiessaan tiiviissä yhteistyössä Skanskan ja Caverion Suomen suunnittelutiimin sekä pedagogisen asiantuntijan kanssa.

”Pedagoginen asiantuntija toi vahvan käyttäjälähtöisen näkökulman haastamalla, arvioimalla ja käymällä aktiivista dialogia muun suunnitteluryhmän kanssa. Lopputuloksena on pedagogisesti laadukkaita, tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia ja elinkaaressa kestäviä oppimisympäristö – ja tilaratkaisuja”, projektiarkkitehti Pasi Widgren kertoo.

Arkkitehtonisesti uusi koulu on helposti lähestyttävä, lämminhenkinen ja kasvaa käyttäjiensä mukana. Kokonaisuus istuu luontevasti osaksi olemassa olevaa rakennuskantaa ja Renkomäen harjumaisemaa.

Rakennus muodostuu viidestä rakennuspalikasta, joiden väliin sijoittuu koulun polveileva sydänosa. Rakennuksen monimuotoista, kylämäistä rytmiä on korostettu kattomuotojen avulla.

Julkisivut sopeutuvat ympäristöön mittakaavan sekä materiaalivalintojen, puun ja rappauksen käytön avulla. Puu on materiaalina vahvasti läsnä myös sisätiloissa. Tilaratkaisut mahdollistavat siirtymän perinteisistä kotiluokkatiloista kohti joustavaa ja muunneltavaa oppimaisemaa, joka mahdollistaa esimerkiksi yhteisopettajuusmallin toteuttamisen.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahden Renkomäen monitoimitalon tarjouskilpailu on ratkennut”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat