Pirkkolan monitoimihallin rakentaminen voi jatkua

Helsingin hallinto-oikeus on torstaina antamallaan päätöksellä hylännyt Pro Luonto ry:n tekemän valituksen.

Uusi monitoimihalli rakennetaan Pirkkolan liikuntakeskuksen yhteyteen. Kuva: Sami Kero HS

Asia koski Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä, jossa se ei luonnonsuojelulain 57 pykälän mukaisena pakkokeinoasiana ollut kieltänyt Pirkkolan hallin rakennustoimia.

Pirkkolan monitoimihallille oli aikaisemmin myönnetty lainvoimainen rakennuslupa. Pro Luonto ry oli vaatinut ELY-keskukselta toimenpidekiellon asettamista Pirkkolan monitoimihallin ja pysäköintialueen rakentamiselle esimerkiksi sen vuoksi, että alueella on lahokaviosammaleen kasvupaikkoja ja että siellä saattaa olla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. ELY-keskus oli päättänyt, ettei se ryhdy yhdistyksen vaatimiin toimiin.

Pro Luonto ry valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati ELY-keskuksen päätöksen kumoamista ja toimenpidekiellon määräämistä alueelle.

Torstaina antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että ELY-keskuksen hankkimalla selvityksellä, esimerkiksi maastokatselmuksella, on voitu riittävästi varmistua siitä, ettei hankkeesta aiheudu lahokaviosammaleen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämisen tai heikentämisen vaaraa.

Saadun selvityksen perusteella alueella ei myöskään ole ilmennyt olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. ELY-keskus oli siten voinut olla ryhtymättä enempiin toimiin yhdistyksen vaatimusten suhteen, minkä johdosta valitus hylättiin.

Koska valitus hylättiin, hallinto-oikeuden tämän vuoden kesäkuussa määräämä täytäntöönpanokielto raukeaa.

Asiassa suoritettiin äänestys.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pirkkolan monitoimihallin rakentaminen voi jatkua”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat