Helen kerää dataa meren pohjasta – kaksi anturia auttaa selvittämään, voisiko meriveden lämpö korvata kivihiilen

Myös hukkalämmön ja maa- sekä geolämmön soveltuvuuden selvitys hiilen korvaajaksi on käynnissä.

Energiayhtiö Helen on asentanut joulukuussa kaksi mittausanturia avomerelle noin 50 ja 70 metrin syvyyteen. Yhtiö kerää antureilla tietoa merenpohjan olosuhteista talvikauden ajan, ja anturit haetaan pois keväällä 2021. Mittaukset ovat osa selvitystä, jossa tutkitaan sitä, voisiko meriveden lämpöä hyödyntää kivihiilen korvaamisessa.

Tavoitteena on etsiä sopiva kohta, jossa merivesi olisi vähintään +2-asteista ympäri vuoden. Esiselvitysvaiheessa on löydetty kaksi mahdollista paikkaa vedenotolle, ja antureilla halutaan varmistaa paikkojen veden laadun ja lämpötilan sopivuus.

Toinen paikoista sijaitsee kauempana avomerellä, missä lämpötilaolosuhteet ovat paremmat. Tämä vaihtoehto edellyttäisi isompaa tunneli-investointia, mutta sen käyttökustannukset ja laiteinvestoinnit olisivat edullisempia. Toinen paikka puolestaan on lähempänä rannikkoa, jolloin tunneli-investointi olisi pienempi, mutta käyttö- ja laitekustannukset suuremmat.

”Vedenoton paikalla on iso merkitys erityisesti investointikustannuksiin, mutta myös tunnelitekniikalla on oma vaikutuksensa: eri louhintatekniikoilla on vaikutusta kustannusten lisäksi merestä saatavaan vesimäärään ja sitä kautta energiaan. Selvityksemme aikana haemme parasta ratkaisua moneen eri seikkaan”, sanoo yksikön päällikkö Janne Rauhamäki Helenistä.

Meriveden lämmön hyödyntäminen isojen lämpöpumppujen avulla on yksi monista tavoista, joita selvitetään kivihiilen korvaamiseksi kaukolämmön tuotannossa. Nyt selvitysvaiheessa oleva merivesilämpöjen hyödyntäminen ympärivuotisesti on kokoluokaltaan jopa useita satoja megawatteja, mikä vastaa Salmisaaren hiilivoimalaitoksen kaukolämpötehoa.

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Kivihiilen käytöstä luovutaan jo aiemmin ja viimeistään vuonna 2029. Meriveden lämmön hyödyntämisen lisäksi muita käynnissä olevia selvityksiä ovat Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun lämmitykseen, muut alueelliset hukkalämmöt sekä geolämpö ja maalämpö meriveden lämmön lisäksi.

”Kylmän meriveden hyödyntäminen lämmön tuotannossa on kekseliäs, mutta myös erittäin potentiaalinen vaihtoehto”, sanoo johtaja Timo Aaltonen Helenistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helen kerää dataa meren pohjasta – kaksi anturia auttaa selvittämään, voisiko meriveden lämpö korvata kivihiilen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat