Helsinki kehittää ratkaisuja hiilineutraaliin maarakentamiseen – Massatyökalu optimoi massojen siirtoja

Helsingin tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, ja kaupunki on lähtenyt mukaan erilaisiin tutkimus- ja pilottihankkeisiin, joilla kehitetään vähäpäästöisiä ratkaisuja koko rakennusalalle.