Lahden eteläinen kehätie valmis – Destia ja A-Insinöörit suunnittelivat monta haastavaa siltaa

Suurin osa kehätiestä toteutettiin metsäosuudella rakentamattoman alueen halki. Pohjaolosuhteet Salpausselän kupeessa ovat poikkeuksellisen vaihtelevat ja kallioperä paikoin syvällä maanpinnan alla, mikä asetti erityisiä vaatimuksia siltojen suunnittelulle ja rakentamiselle.

Luhdanjoen silta edellytti nopeita muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin. Kuva: Seppo Kujanen

Uusi Lahden eteläinen kehätie avataan liikenteelle tiistaina 8. joulukuuta aikataulustaan edellä. Väyläviraston mittavassa tiehankkeessa valtakunnallinen päätie Vt 12 siirtyy keskusta-alueiden ulkopuolelle.

Jatkossa valtatien liikenne ohjautuu uuteen maastokäytävään Lahden ja Hollolan keskusta-alueiden ulkopuolelle. Uuden kehätien ympärille syntyy myös uutta infrastruktuuria. Esimerkiksi Hollolan uuden eritasoliittymän ympärillä on jo kaavoitus käynnissä.

Uuden kehätien yhteydessä Destian suunnittelemassa ja toteuttamassa hankeosassa 1A rakennettiin yhteensä 18 siltaa, joista A-Insinöörit suunnitteli Destian kumppanina Luhdanjoen sillan sekä Hirvikallion, Nostavan, Lintulahden ja Okeroisten risteyssillat. A-Insinöörit vastasi myös kymmenen sillan geoteknisestä suunnittelusta sekä suunnitteli paalulaatat kehätien osuuksille, joilla maanvarainen tai pohjanvahvistusten varaan rakentaminen ei tullut kyseeseen.

Luhdanjoen silta uuden kehätien pisin

Suurin osa kehätiestä toteutettiin metsäosuudella rakentamattoman alueen halki. Pohjaolosuhteet Salpausselän kupeessa ovat poikkeuksellisen vaihtelevat ja kallioperä paikoin syvällä maanpinnan alla, mikä asetti erityisiä vaatimuksia siltojen suunnittelulle ja rakentamiselle.

”Vastassamme oli kallionvaraisia perustuksia, haastavia kallioleikkauksia ja yli 70 metrin mittaisia suurpaaluperustuksia vaativia pehmeikköjä. Tarkennetut pohjatutkimukset osoittivat, että pohjaolosuhteet poikkesivat alustavista pohjatutkimuksista saaduista tiedoista ja kallionpinnan sukellukset yllättivät erityisesti Luhdanjoen sillan ja Okeroisten risteyssillan kohdalla. Se edellytti nopeita muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin”, suunnittelujohtaja Petri Kela kertoo A-Insinööreistä.

”Osa kallioleikkauksista ylitti tietyt korkeuskriteerit, joten niiden pultitukset ja kallion lujitukset suunniteltiin erikseen taitorakenteena, jotta kallioleikkaukset eivät varise tulevina keväinä valtatien sivuun” sanoo Destian johtava konsultti Timo Kinnari.

Haastavimmaksi kohteeksi osoittautui kehätien pisin silta, Luhdanjoen silta. 280-metrisen liittopalkkisillan kuormia kannattelevat jopa 70 metriä pitkät teräsputkipaalut, sillä peruskallio sukeltaa sillan kohdalla syvälle jokilaaksoon.

”Koska kalliopinta oli läntisen maatuen kohdalla todella vino, siihen ei uskallettu suunnitella edellisessä suunnitteluvaiheessa kaavailtuja eteenpäin vinoja paaluja vaan korkea kallionvarainen jalallinen maatuki. Itse kannen asennus oli suhteellisen tavanomainen ja sillan kansi työnnettiin kolmessa vaiheessa paikalleen. Sillalle suunniteltiin myös poikkeuksellisesti H4-törmäysluokan kaiteet sekä niiden taakse polykarbonaattiset läpinäkyvät meluseinät”, Kela kertoo.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuus koostui kolmesta eri hankeosasta, jotka toteutettiin KU-, ST- ja Allianssi-muotoisina hankkeina. Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 275 miljoonaa euroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahden eteläinen kehätie valmis – Destia ja A-Insinöörit suunnittelivat monta haastavaa siltaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat