Ahveniston sairaalan toteutuksesta tehtiin sopimukset – kokonaiskustannus yli 350 miljoonaa euroa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) on 29. tammikuuta allekirjoittanut allianssikumppanien Skanskan, Swecon sekä Integrated Työyhteenliittymän kanssa sopimukset Ahveniston sairaalan toteuttamisesta.

Havainnekuva: Integrated Työyhteenliittymä

Kun hankkeen rakennuslupa on hyväksytty, toteutusvaihe käynnistyy heti helmikuussa ja varsinainen rakentaminen elokuussa 2021. Uuden sairaalan arvioidaan olevan käyttövalmis syksyllä 2026.

Tulevaisuuden Ahveniston sairaala eli Assi rakentuu Hämeenlinnan uudeksi keskussairaalaksi. Assi nousee nykyisen keskussairaalakiinteistön välittömään läheisyyteen ja korvaa valmistuessaan nykyisen keskussairaalakokonaisuuden, joka on tullut käyttöikänsä päähän. Uusi sairaala tulee toimimaan hämäläisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön mahdollistajana.

Assin kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 74300 bruttoneliömetriä, josta niin sanottua hyötypinta-alaa on 37221 neliötä. Rakennus on jaettu kolmeen eri päämassaan, joista kuumaan sairaalaan kuuluvat muun muassa leikkausosastot, päivystys, kuvantamistilat ja laboratorio. Elektiivinen sairaalapuoli sisältää vastaanottotiloja ja monitilatoimistot. Kolmanteen osaan sijoittuvat potilasosastot. Rakennuksen eri osia yhdistää yhteinen aulatila. Lisäksi sairaalan yhteyteen rakennetaan sairaala-apteekki sekä pelastusasema.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille hankkeen kokonaiskustannus on noin 356 miljoonaa euroa, josta allianssin tavoitekustannus on noin 308 miljoonaa euroa. Sopimuksen arvo Skanskalle on noin 272 miljoonaa euroa, ja Swecon osuus on noin 22 miljoonaa euroa.

Swecolta hankkeessa on mukana arkkitehteja, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoita sekä toiminnallisen suunnittelun, logistiikan ja käyttäjälähtöisen suunnittelun erityisasiantuntijoita.

”On hienoa, että pitkän ja vaikeankin kehittämisvaiheen jälkeen meillä on hyvä suunnitelma uudesta sairaalasta ja pääsemme vihdoin rakentamaan. Kanta-Hämeen väestölle hanke varmistaa maakunnan erikoissairaanhoidon ja päivystyksen palveluita pitkälle tulevaisuuteen. Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta kokonaan uusi sairaala puolestaan tarjoaa modernit työtilat ja lisää merkittävästi vetovoimaamme työnantajana”, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo tiedotteessa.

”Allianssimuotoisen toteutusmallin vahvuus on laadukkaassa yhteistyössä, ja hankkeen kehitysvaiheessa saavutimme konseptin, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Suunnittelussa on huomioitu käyttäjien monipuoliset tarpeet, ja yhteistyö jatkuu rakentamisen ajan tiiviisti”, tulosyksikön johtaja Mirja Serenius Skanskalta kertoo.

Assin toteutusvaihetta edeltävä kehitysvaihe käynnistyi vuonna 2018 yhdessä allianssikumppaneiden kanssa. Skanska toimii hankkeessa projektinjohtourakoitsijana, Sweco vastaa rakenne- ja taloteknisestä suunnittelusta ja Integrated Työyhteenliittymä arkkitehtisuunnittelusta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ahveniston sairaalan toteutuksesta tehtiin sopimukset – kokonaiskustannus yli 350 miljoonaa euroa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat