Kokeile kuukausi maksutta

YIT nousi kärkeen, Peab romahti toimialatutkimuksen yritysvertailussa – Tyytyväisyys uudisrakentamiseen on yhä korkealla Suomessa

Luotto rakennusalaa kohtaan on suurempi asunnon ostaneiden kuin yleisväestön keskuudessa.

Suurten kaupunkien rakennusvalvonnat arvioivat, että rakentamisen laatu on mennyt eteenpäin. Riskejä on silti vielä. Kuva: Ville Honkonen

Neljä vuotta putkeen kärkipaikkaa EPSI Ratingin vuosittain tekemässä uudisasuntorakentamisen toimialatutkimuksessa pitänyt Peab sukelsi vertailun viimeiseksi vuonna 2020. Peabin asiakastyytyväisyysindeksi vuoden 2020 toimialatutkimuksessa oli 74,1 ja se laski yli kuusi indeksipistettä. Laskua selittävät vuoden takaista matalammat arviot imagon ja palvelulaadun osalta.

Kärkikolmikon muodostivat tänä vuonna YIT, Skanska ja Pohjola Rakennus. Kärkikolmikkoa yhdistää erottuminen muista toimijoista imagossa ja palvelulaadussa. Neljänneksi vertailussa sijoittunut Bonava puolestaan pärjäsi parhaiten tuotelaadussa. Merkittävin nousija oli vuonna 2019 viimeiseksi jäänyt SRV, joka nosti indeksipistemääräänsä 69,3:sta 74,8:aan.

Indeksin asteikko on 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Toimialan keskiarvo oli 77,8 indeksipistettä. Sen yläpuolelle sijoittuivat YIT 81 pisteellä ja Skanska 78 pisteellä.

Asunnon sijoitusasunnoksi ostaneiden asiakastyytyväisyys oli korkeampi kuin niillä, jotka ostivat asunnon ensisijaiseksi asunnokseen. Sijoitusasiakkaiden tyytyväisyyden indeksipisteet nousivat edellisvuoden tutkimuksesta, ensisijaiseksi asunnoksi ostaneiden indeksipisteet laskivat kolmatta vuotta peräkkäin.

Kyselyyn vastanneista noin 58 prosenttia oli ostanut asunnon ensisijaiseksi asunnokseen ja 35 prosenttia sijoitusasunnoksi. Muuhun tarkoitukseen asunnon ostaneiden osuus oli seitsemän prosenttiyksikköä.

Uudisasuntorakentaminen 2020 -tutkimukseen haastateltiin 983 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta uudisasunnon ostanutta yksityisasiakasta, jotka olivat vastaanottaneet asuntonsa vuoden 2020 aikana. Lisäksi haastateltiin 661 henkilöä yleisväestöstä.

Luottamus rakennusalaan nousussa

Uudisasunnon rakentaminen pysyi kolmatta vuotta peräkkäin toimialojen välisen vertailun ykkössijalla asiakastyytyväisyydessä Suomessa. Tyytyväisyys rakentamiseen pärjäsi poikkeuksellisen hyvin verrattuna muihin toimialoihin sekä pohjoismaisessa vertailussa.

Suomessa mitattavista toimialoista vakuutusala sai korkeimmat indeksipisteet Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Jos huomioidaan kaikki EPSI Ratingin Pohjoismaissa tutkimat toimialat, Norjassa päivähoito ja kansalaisopistot ylittivät ainoina Suomen uudisasuntorakentamisen indeksipisteet.

EPSI Rating on mitannut uudisrakentamisalan asiakastyytyväisyyttä Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Ensimmäisissä mittauksissa indeksi oli noin 75 pistettä, mistä se on sittemmin kohonnut 78 pisteen tuntumaan.

Asunnon ostajien luottamus siihen rakennusliikkeeseen, jolta he ovat asunnon ostaneet, on noudatellut samaa trendiä kuin toimialan asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus. Samalla asunnon ostaneiden luottamus rakennusalaa kohtaan on kohonnut, mutta se on säilynyt matalampana kuin luottamus omaan rakennusliikkeeseen.

Yleisväestön luottamus rakennusalaa kohtaan nousi, mutta se on selvästi matalampaa kuin asunnonostajien luottamus alaa kohtaan. Matalan luottamuksen taustalta löytyy mielikuva rakentamisen heikosta laadusta, kuten kosteusongelmista tai kiireestä syntyvistä virheistä. Matalan luottamuksen asiakkaat puolestaan nostavat esiin palveluun liittyvät tekijät, kuten informoinnin ja markkinoinnin.

Pohjaratkaisu on tärkein kriteeri

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista asunnonostajista osti asunnon vaiheessa, jossa lisä- ja muutostyöt olivat mahdollisia. Heistä lähes neljä viidestä teetti asuntoon lisähintaisia töitä. 90 prosenttia asiakkaista kokee löytäneensä toiveisiinsa sopivia ratkaisuja, 94 prosenttia katsoi tarjouksen olleen sisällöltään selkeä, ja 88 prosenttia koki niiden vastanneen odotuksiaan.

Pohjaratkaisun toimivuus on edellisen tutkimuksen tapaan tärkein kriteeri asunnolle sekä asunnonostajien että yleisväestön keskuudessa. Asunnonostajien kaksi seuraavaksi tärkeintä kriteeriä ovat asunnon varustetaso ja materiaalivalinnat, yleisväestön keskuudessa ne puolestaan olivat asunnon sijainti ja asumiskustannukset.

Valittaneiden osuus asunnon ostaneista nousi kaksi prosenttiyksikköä 27 prosenttiin edellisvuoden tutkimuksessa mitatun rajun laskun jälkeen. Valituksen aihetta löytäneiden, mutta valituksen tekemättä jättäneiden osuus säilyi neljässä prosentissa. Valitusten käsittelyyn ollaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT nousi kärkeen, Peab romahti toimialatutkimuksen yritysvertailussa – Tyytyväisyys uudisrakentamiseen on yhä korkealla Suomessa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat