Kokeile kuukausi maksutta

HSY aloittaa 40 miljoonan euron korjaushankkeen

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta saneerataan kymmenillä miljoonilla euroilla seuraavien viiden vuoden aikana.

Pitkäkosken vedenpuhdistamon kapasiteetti nousee saneerauksen jälkeen. Puhdasta vettä voidaan toimittaa sen jälkeen 60 000 ihmisen vuorokautisen vedenkulutuksen verran tunnissa. Kuva: HSY
Kuuntele juttu

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Uudistusten myötä laitoksen vedentuotannon kapasiteetti nousee 30 prosenttia, joten siitä tulee Suomen suurin talousvettä tuottava laitos.

Pääkaupunkiseudun talousvesi tuotetaan Päijänteen järvivedestä Vanhankaupungin ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksilla.

Mittavassa saneeraushankkeessa uusitaan prosessinosia, poistetaan tuotannollisia pullonkauloja, korvataan ikääntyneet laitteet ja menetelmät uusilla sekä mahdollisuuksien mukaan nykyistä energia- ja ympäristötehokkaammilla ratkaisuilla.

”Saneerauksilla huolehdimme vesihuollon toimintavarmuudesta turvaamalla vedentuotannon kapasiteetin pääkaupunkiseudun vedenkäyttäjille myös pitkälle tulevaisuuteen”, osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto kertoo.

”Ratkaisussa on huomioitu myös korkeat laatuvaatimukset puhdistetulle vedelle ja tuotannon resurssitehokkuuden parantaminen”, hän jatkaa.

Uudistusten myötä Pitkäkosken vedentuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7 000 kuutiometristä noin 9 000 kuutiometriin tunnissa. Pitkäkoski on saneerauksen jälkeen Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos ja se huolehtii Vanhankaupungin ohella yli miljoonan asukkaan vedensaannista.

Uusi vedentuotantokapasiteetti 9 000 kuutiota tunnissa vastaa noin 60 000 hengen vuorokautista vedenkulutusta.

Pitkäkosken saneerauksen aikana vedensaanti turvataan nostamalla Vanhankaupungin tuotantoa väliaikaisesti. HSY:n vedenpuhdistuslaitoksissa tuotetaan talousvettä noin 260 000 kuutiota päivässä. Tällä vesimäärällä voitaisiin täyttää eduskuntatalo yli kahteen kertaan joka päivä.

Saneeraus alkaa aktiivihiilisuodatuksesta

Saneeraus tehdään neljässä vaiheessa. Ensimmäiseksi uusitaan aktiivihiilisuodatus ja UV-desinfiointi. Vuosina 2022-2025 ovat vuorossa otsonointi sekä saostus-, selkeytys- ja hiekkasuodatus kahdessa vaiheessa.

Aktiivihiilisuodatuksen saneerauksen yhteydessä poistetaan tuotantoa rajoittavia pullonkauloja, uusitaan laitetekniikkaa sekä tehostetaan vedenkäsittelyprosessia uusimalla aktiivihiilisuodatuksen jälkeinen UV-desinfiointi nykyistä tehokkaammaksi. Urakka käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja se kestää noin vuoden 2021 lokakuuhun asti.

Vuonna 1998 käyttöön otetulla aktiivihiilisuodatuksella poistetaan vedestä sellaista orgaanista ainesta, joka voi toimia ravintona vesijohtoverkoston mikrobeille. Aktiivihiilisuodatuksen ja UV-desinfioinnin jälkeen veteen annostellaan vielä pieni määrä klooriamiinia varmistamaan talousveden laatu kaikkialla pitkässä vesijohtoverkostossa.

Osa saneeraustöistä vaatii aktiivihiililaitoksen pysäyttämisen. Nämä toimenpiteet tehdään puolessa vuodessa toukokuusta lokakuuhun 2021. Tuolloin vedenkäsittelyprosessia muutetaan tilapäisesti valvovan ympäristöterveysviranomaisen luvalla.

Aktiivihiililaitoksen pysäytyksen aikana talousvesi täyttää edelleen kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Verkostoveden orgaanisen aineen koostumus ja määrä muuttuu jonkin verran, jonka takia verkostoveden klooripitoisuus nostetaan nykyiseltä tasolta 0,4-0,5 mg/l tasolle 0,6 mg/l. Lisäksi rautapitoisuus voi olla ajoittain normaalia korkeampi. Veden laatua seurataan tehostetusti käyttökatkon aikana.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “HSY aloittaa 40 miljoonan euron korjaushankkeen”

  1. ”Tällä vesimäärällä voitaisiin täyttää eduskuntatalo yli kahteen kertaan joka päivä.” Siis välillä pitäisi tyhjentääkin, jolloin saataisiin raikkaampaa orgaanista ainesta tilalle.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat