Kokeile kuukausi maksutta

MAL-sopimukset laajenevat kolmelle uudelle kaupunkiseudulle

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten laajeneminen kolmelle uudelle kaupunkiseudulle on vahvistunut.

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut saivat sopimusneuvottelunsa päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021–2031. Sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Sopimusten myötä valtio tukee asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin, joilla lisätään kohtuuhintaisia asuntoja seuduilla. Rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseksi puurakentamista tuetaan avustuksella, joka on 5000 euroa uutta asuntoa kohti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on tyytyväinen, että kehittäminen valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyönä entisestään vahvistuu. ”MAL-sopimukset tukevat hiilineutraaliustavoitteitamme, kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista.”

”On hienoa, että Jyväskylä, Kuopio ja Lahti vauhdittavat puurakentamista ja sitoutuvat poistamaan asunnottomuutta. Seudut ovat etunenässä ennakoimassa myös maankäyttö- ja rakentamislain muutoksia ja laativat digitaalista tietoa hyödyntävät kaupunkiseutusuunnitelmat”, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Kaupunkiseuduilla parannetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteita ja joukkoliikenteen palveluita. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Kun MAL-sopimusten konkreettiset toimet toteutetaan, joukkoliikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä tulee entistäkin houkuttelevampaa. Se on teko yhdenvertaisuuden ja ympäristön puolesta. Sopimukset ovat myös tärkeä osa 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka tähtää kestävyyteen, tehokkuuteen ja saavutettavuuteen”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Lahti on kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijöitä ja Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Lahden kaupunkiseudulla MAL-sopimus on tärkeä osa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista ja Lahden kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius jo vuonna 2025.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen korostaa MAL-sopimuksen merkitystä kestävän kaupunkikehityksen kannalta: ”MAL-sopimus on ollut Lahden seudun tavoitteena jo pitkään. Se vahvistaa asemaamme suurena kaupunkiseutuna ja varmistaa seudun pitkäjänteisen kehittämisen. Tiivis yhteistyö valtion kanssa mahdollistaa myös rohkean etenemisen kestävän kaupunkiseudun kehittämisessä.”

Sopimukset käsitellään kuntien poliittisissa elimissä ja valtioneuvostossa, minkä jälkeen sopimukset allekirjoitetaan. Toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2021-2023 ja sopimukset päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

MAL-sopimuksia on tehty vuodesta 2012. Niistä on muodostunut tehokas keino kehittää kaupunkiseutuja pitkäjänteisesti ja kestävästi. Valtio sekä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut solmivat viimeksi MAL-sopimukset lokakuussa 2020. Hallitusohjelma pidensi MAL-sopimukset 12-vuotisiksi ja linjasi, että sopimuksia voidaan laajentaa yli 100000 asukkaan kaupunkikeskuksiin. MAL-menettelyn jatkamisesta on linjattu myös 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eli Liikenne 12 -suunnitelmassa, josta valtioneuvosto päätti 15. huhtikuuta 2021.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “MAL-sopimukset laajenevat kolmelle uudelle kaupunkiseudulle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat