Kokeile kuukausi maksutta

SRV saa jättimäisen 730 miljoonan euron sopimuksen

SRV on valittu Helsinkiin rakennettavan uuden Laakson yhteissairaalan päätoteuttajaksi.

Kuva: Laakson Latu -ryhmittymä

Päätoteuttaja vastaa sairaalahankkeen kaikista rakennustöistä sekä niiden toteuttamiseen tarvittavista alihankinnoista. Päätoteuttajan hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen neuvottelumenettely. Kolme yritystä jätti lopullisen tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Valintaperusteena oli paras hinta-laatusuhde, jossa laadulla oli painoarvo 70 prosenttia ja hinnalla 30 prosenttia. Valintapäätös on valituskelpoinen, ja sen toteutuminen edellyttää myös hankintasopimuksen tekemistä.

Koko Laakson yhteissairaalahankkeelle päätetty arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 miljoonaa euroa (11/2019 tarjoushintaindeksi). Hanke jakautuu useaan kehitys- ja toteutusvaiheeseen, joiden arvo SRV:lle on yhteensä noin 730 miljoonaa euroa. SRV:n mukaan hanke ei sido yhtiön pääomia ja tuo toteutuessaan merkittävän osan sen liikevaihdosta seuraavien vuosien aikana.

Sairaalan toteuttamisesta, rahoittamisesta ja omistamisesta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala. Sen osakkeenomistajiksi tulevat Helsingin kaupunki ja Hus kumpikin 50 prosentin osuudella.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuoliksi tulevat tilaajana Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, päätoteuttaja SRV sekä suunnitteluosapuolina pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson Latu -ryhmittymä, rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaava Unitas-ryhmittymä sekä lvisa-suunnittelusta vastaava Granlund oy.

Yhteissairaalan rakennustyöt jakautuvat pitkälle ajanjaksolle. Jos sairaalan suunnitelmat ja päätökset sekä kaavamuutos etenevät odotetusti, rakentamaan päästään aikaisintaan vuoden 2022 puolivälissä. Valmistelevat työt aloitetaan arviolta jo syksyllä 2021. Sairaala rakennetaan vaiheittain, ja sairaalan viimeinen osa valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuonna 2030.

Laakson yhteissairaalan kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 150000 bruttoneliömetriä. Sairaalan toiminta sijoitetaan hankesuunnitelman mukaisesti kolmeen uudisrakennukseen ja kolmeen perusparannettavaan rakennukseen. Lisäksi sairaalalle rakennetaan maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat sekä uusi, pääosin maanalainen pääajoyhteys Auroranportin liittymästä. Laakson yhteissairaalasta rakennetaan myös logistiikkatunneliyhteys Meilahden sairaala-alueelle.

Sairaalasta on suunniteltu nykyaikainen tutkimus- ja opetussairaala, johon tulee yli 900 sairaansijaa. Sinne keskitetään osa kaikenikäisten vaativasta psykiatrisesta sairaalahoidosta Uudellamaalla, Husin vaativa neurologinen kuntoutus ja neurologian poliklinikan toimintaa. Lisäksi sairaalaan tulee helsinkiläisten somaattista sairaalahoitoa ja kuntoutusta, palliatiivista ja saattohoitoa sekä polikliinistä toimintaa, kuten geriatrian ja sisätautien poliklinikat.

Laakso korvaa valmistuessaan tällä hetkellä hajallaan toimivat Auroran, Hesperian, Kellokosken, Ohkolan, Laakson ja Suursuon sairaaloiden toiminnot yhdelle uudelle kampusalueelle Helsingissä. Nykyiset tilat ovat toiminnallisesti vanhanaikaisia, välittömässä peruskorjauksen tarpeessa olevia ja toisistaan erilleen sijoitettuja tiloja.

SRV on rakentanut viime vuosina muun muassa Keski-Suomen keskussairaala Novan, Tays Etupihan Tampereella, Uuden Lastensairaalan Helsingissä, Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen ja Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Huslab laboratoriorakennuksen. Lisäksi SRV on tehnyt Naistenklinikan peruskorjauksen. Parhaillaan yhtiö rakentaa Husille Siltasairaalaa ja remontoi Jorvin sairaalan leikkaussaleja.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “SRV saa jättimäisen 730 miljoonan euron sopimuksen”

  1. tosi huva tule palo toita mita heta, kyl mä teha paljon tuota, sairaala meilahdessa on jo työn alla , ny ei paljo paina redin tappiot.

  2. Vielä pari ”kehityshanketta” Espoon kaupungilta, niin kurssi on käännetty.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat