Tutkimus: Millenniaalit haluavat oman työpisteen mutta myös tehdä etätöitä – nelipäiväinen työviikkokin kiinnostaisi

YIT selvitti, mitä millenniaalit odottavat työltä ja miten he näkevät työyhteisön.

Millenniaalit ovat kiinnostuneita etätyöstä, mutta pitävät myös tärkeänä omaa työpistettä. Kuva: YIT

Nuoret arvostavat työssään omaa työpistettä, lyhyttä työmatkaa ja joustavia etätyömahdollisuuksia, kertoo YIT:n tutkimus.

Moni kokee työssään paljon paineita. Siksi oma työpiste voi tutkimuksen mukaan toimia turvallisuuden ja vakauden tunteen tuojana.

Noin kolmasosa vastaajista haluaisi kulkea päivittäiset työmatkansa autolla. Niistä, jotka eivät vielä omistaneet autoa, 38 prosenttia arvioi todennäköisesti omistavansa auton viiden vuoden kuluttua.

YIT teetti kansainvälisellä The NextGen Projectilla maalis-huhtikuussa tutkimuksen, johon osallistui 1 100 verkkokyselyyn vastannutta.

Vastaajat olivat iältään 20-40- vuotiaita. Yli puolet heistä on suomalaisia, loput muualta Skandinaviasta ja Baltiasta.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kolmeen keskeiseen teemaan: milleniaalien arvomaailmaan ja työn merkityksellisyyteen, työyhteisön ja henkilökohtaisen kehittymisen kysymyksiin sekä konkreettisiin odotuksiin työtä kohtaan.

Millenniaalit muodostavat noin 35 prosenttia maailman työvoimasta

Suurin osa työajasta etänä

Vastaajat toivoivat tutkimuksen mukaan työskentelevänsä työajastaan 60-prosenttisesti etänä. Noin 8,5 prosenttia sanoi haluavansa työskennellä ainoastaan etänä ja kolme prosenttia pelkästään toimistolla.

Yli 40 prosenttia millenniaaleista suosisi nelipäiväistä työviikkoa.

Tutkimuksen mukaan mahdollisuus joustavasti valita etä- ja toimistotyön välillä on tärkeä keino saavuttaa tasapaino työn ja muun elämän välillä.

”Pari päivää viikossa toimistolla olisi sopiva määrä pitämään yhteyttä työkavereihin. Tulee tunne, että kuuluu porukkaan, voi pallotella ajatuksia ja muut kirittävät omaa tekemistä.”

Toimisto nähdään eräänlaisena turvamekanismina, joka erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan.

Ne millenniaalit, jotka kokivat työnsä merkityksellisemmäksi, olivat tutkimuksen mukaan halukkaampia palaamaan toimistolle ja tekemään vähemmän etätöitä.

He myös uskoivat muita todennäköisemmin työskentelevänsä saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden kuluttua.

Ongelmia hiljaisen tiedon siirtymisessä

Työyhteisö ja työkaverit ovat vastaajille tärkeitä useilla eri tavoilla. Yhdessä työskenteleminen ja kokeneemmalta kollegalta oppiminen ovat tutkimuksen mukaan tärkeässä roolissa.

Vastaajat kokevat menettävänsä koronakriisin takia työhönsä liittyviä kehittymismahdollisuuksia, koska kokeneempien kollegoiden kanssa on vaikeampi olla tekemisissä. Kanssakäyminen tapahtuu verkossa, ja työpaikan satunnaisia kohtaamisia ei ole.

Yrityksen eettisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä asioita millenniaaleille. Tutkimuksen valossa työhön liittyvien perusasioiden on kuitenkin oltava kunnossa ennen kuin eettisyydellä ja vastuullisuudella on merkitystä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tutkimus: Millenniaalit haluavat oman työpisteen mutta myös tehdä etätöitä – nelipäiväinen työviikkokin kiinnostaisi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat