Kokeile kuukausi maksutta

KKV:lle lisävaltuuksia kilpailurikkomusten valvontaan – myös sanktioihin kiristyksiä

Yksi olennaisimmista muutoksista liittyy Rakennusteollisuus RT:n mukaan elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien, kuten toimialajärjestöjen seuraamusmaksun laskentaperusteeseen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mahdollisuudet puuttua kilpailulainsäädännön rikkomisiin laajenevat. Myös rikkeistä määrättävät seuraamukset ankaroituvat kilpailulain uusien muutosten myötä. Kiellettyjä kilpailunrajoituksia, kuten kartellia tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset pysyvät sen sijaan ennallaan.

Voimaan tulleet lakiuutokset perustuvat pääosin niin kutsuttuun ECN+-direktiiviin, joka edellyttää EU:n jäsenvaltioita tehostamaan kilpailulain täytäntöönpanoa ja kilpailurikkomuksiin puuttumista.

Yksi olennaisimmista muutoksista liittyy Rakennusteollisuus RT:n mukaan elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien, kuten toimialajärjestöjen seuraamusmaksun laskentaperusteeseen tilanteessa, jossa yhteenliittymän kilpailuoikeudellinen rikkomus liittyy jäsenten toimintaan.

ECN+-direktiivin mukaisesti elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle kilpailurikkomuksesta määrättävää sanktiota laskettaessa otetaan jatkossa huomioon yhteenliittymän oman liikevaihdon lisäksi niiden yhteenliittymän jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto, jotka toimivat sillä markkinalla, joka rikkomuksesta kärsii. Seuraamusmaksun enimmäismäärä on 10 prosenttia edellä esitetyllä tavalla lasketusta liikevaihdosta. Markkinaoikeus määrää seuraamusmaksun maksettavaksi valtiolle KKV:n esityksestä.

Lisäksi yhteenliittymän jäsenet voivat tietyin edellytyksin olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun, jos yhteenliittymä ei sitä itse kykene maksamaan.

KKV voi esittää myös pilkkomista

Kilpailulakiin tulee muutoksia myös kilpailurikkomuksesta määrättävien seuraamusmaksujen laskennan täsmentämiseksi. Muutosten on tarkoitus lisätä KKV:n esittämien seuraamusmaksujen ennustettavuutta ja yhteismitallisuutta. Muutos saattaa korottaa erityisesti vakavimmista ja pitkäkestoisimmista rikkomuksista esitettäviä seuraamusmaksuja. Tuomioistuimilla säilyy kuitenkin laaja harkintavalta seuraamusmaksun määrän arvioinnissa.

Merkittävä direktiivistä seuraava uudistus on myös KKV:lle tullut toimivalta esittää markkinaoikeudelle rakenteellisten korjaustoimenpiteiden määräämistä. Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, joka rikkoo kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevia säännöksiä, voidaan määrätä toteuttamaan rakenteelliset korjaustoimenpiteet, jotka ovat oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden ja välttämättömiä sen tosiasialliselle lopettamiselle.

Rakenteellinen korjaustoimenpide voi olla esimerkiksi yrityksen pilkkominen tai liiketoiminnan osan myyminen kolmannelle.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KKV:lle lisävaltuuksia kilpailurikkomusten valvontaan – myös sanktioihin kiristyksiä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat