Kartellitutkimuksesta käy ilmi, että isännöinnin hinnan vedätyksessä käytettiin hyväksi uutta harmaan talouden torjuntakeinoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seuraamusmaksuesityksestä käy ilmi, miten isännöintiala pyrki muun muassa hyödyntämään hinnan korotuksissa uutta rakentamisen urakoiden ilmoitusvelvollisuutta, joka tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2014.