Rakentamisen konkurssit tuplaantuivat elokuussa

Rakentamisen toimialalla vireille pantujen konkurssien lukumäärä kaksinkertaistui kuluvan vuoden elokuussa vuoden takaiseen verrattuna.

Helsinkiläisiä rakennustyömaita.

Tilastokeskuksen konkurssitilastojen mukaan rakentamisen päätoimialalla pantiin elokuussa 2021 vireille 44 konkurssia, kun elokuussa 2020 määrä oli 22. Elokuun 2021 konkurssit jakaantuivat rakentamisen alatoimialoille siten, että talonrakentamisessa niitä laitettiin vireille 18, maa- ja vesirakentamisessa 3 sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa 23. Viime vuoden vastaavaan aikaan konkurssit jakaantuivat näille alatoimialoille luvuin 10, 0 ja 12.

Kun tarkastellaan koko alkuvuotta, konkurssit lisääntyivät eri toimialoista lukumäärällisesti eniten juuri rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin tammi–elokuussa 2021 vireille 351 konkurssia, mikä on 44 konkurssia (14,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi kuitenkin eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla kasvun ollessa 45,2 prosenttia.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, ja lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta edellä mainitun lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen konkurssit tuplaantuivat elokuussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat