Kokeile kuukausi maksutta

Lukuisia vaaratilanteita maakaasuputken kolhimisesta – Onko huolimattomuus ja piittaamattomuus lisääntynyt maanrakennustöissä?

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tänä vuonna kuusi vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet kaasuputken kolhimisesta maanrakennustöiden yhteydessä.

Maakaasulinjan merkintäkilpi maastossa. Kuva: Tukes

Maakaasuputken vaurioituminen aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata vakava onnettomuus. Jotta onnettomuudet voidaan välttää, on maakaasuputken lähellä maankaivutyötä tekevän otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista. Kaasuyhtiö näyttää maakaasuputkiston tarkan sijainnin maanrakennusurakoitsijalle ja muille putkiston lähellä työskenteleville.

”Maakaasuputkistoissa on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysvaarallista kaasua. Kaasuputki on mitoitettu kestämään painetta, mutta sitä ei ole suojattu ulkopuolista kolhimista tai kuormitusta vastaan. Putki suojataan ulkopuolista kuormitusta vastaan vain esimerkiksi teiden ja junaratojen alituksissa”, Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari sanoo.

Vaaratilanne voi syntyä maanrakennusurakoitsijan kaivutöissä, maaperätutkimuksen yhteydessä, räjäytystöissä tai maanviljelyyn liittyvässä ojien kaivu- tai perkaustöissä.

”Maakaasuputken vaurioitumisesta on seurauksena maakaasuvuoto. Tämä voi aiheuttaa voimakkaan räjähdysmäisen tulipalon”, Jaskari varoittaa.

Syyskuussa kaksi tilannetta

Tukesin tietoon on tullut useita vaaratilanteita syksyn aikana. Esimerkiksi syyskuussa tela-alustainen 25 tonnin kaivinkone ajoi maakaasun siirtoputken suuntaisesti ja vajosi linjan päälle. Koneen kuljettaja yritti peruuttaa pois kohteesta käyttäen koneen kauhaa apuna, mutta ei onnistunut. Kaivinkoneen kuljettajan toiminta aiheutti putkelle vaurioita.

Vajonneen kaivinkoneen nosto oli vaativa operaatio. Siirtoputkistossa olevan kaasun painetta oli alennettu, mutta riski kaasuputken rikkoutumiselle ja räjähdykselle oli edelleen olemassa. Kone saatiin lopulta nostettua turvallisesti pois maakaasuputken päältä kahden kaivinkoneen avustuksella. Noston jälkeen putkiston kunto tarkastettiin, pinnoitevauriot korjattiin ja putki peitettiin.

Syyskuun toisessa vaaratilanteessa kaivinkone katkaisi maakaasun jakeluputken vaikka urakoitsija oli tilannut maakaasuputken näytön ennen vesijohtosaneerauksen aloitusta. Kaasuyhtiön valvoja oli käynyt näyttämässä kaasuputken sijainnin. Lisäksi kaivinkoneessa oli kartta kaasuputken sijainnista sekä laitteet, joista näki kaasuputken sijainnin reaaliaikaisesti.

Putken sijainnin näytöstä, kartasta ja laitteistosta huolimatta urakoitsija katkaisi kaasuputken kaivinkoneella. Kaasun virtaus kohteessa katkaistiin noin tunnin kuluttua onnettomuudesta ja putken korjaustyöt valmistuivat noin neljän tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta kaasuyhtiölle.

Tarkkuutta suunnitteluun

Tukes muistuttaa, että kaivutyö on aina suunniteltava etukäteen. Siitä on myös ilmoitettava etukäteen kaasuyhtiölle, jos kaivutyötä joudutaan tekemään alle viiden metrin päässä maakaasuputkesta.

Kaasuyhtiöt suosittelevat, että ilmoitus tehdään vähintään kolme päivää ennen kaivutyön aloittamista, jotta kaasuyhtiö ehtii näyttää putken tarkan sijainnin ja myöntää kaivuluvan.

Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa olevat maakaasuputkistot on merkitty valkoisilla merkintäpylväillä. Kaasuputkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkintäpylväs. Merkintäpylväissä on keltainen merkintäkilpi, jossa on kerrottu kaasuputken tarkempi sijaintitieto, kaasuyhtiön nimi ja puhelinnumero.

Taajama-alueella putkisto voi olla merkitty kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Maan alla kaasuputki on merkitty keltaisella nauhalla, jossa lukee maakaasu tai naturgas tai natural gas.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lukuisia vaaratilanteita maakaasuputken kolhimisesta – Onko huolimattomuus ja piittaamattomuus lisääntynyt maanrakennustöissä?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat