Valtionyhtiö myönsi 7 miljoonan pääomalainan Betolarille

Valtion omistama erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto oy myöntänyt 7 miljoonan euron pääomalainan materiaaliteknologiayritys Betolar oyj:lle.

Kuvaa työskentelystä Betolarin laboratoriossa Kannonkoskella. Siellä sijaitsee myös yrityksen pääkonttori. Kuva: Alpertti Rieskjarvi / Ruoste Productions

Rahoitus kohdistuu Betolarin sivuvirtatietokantaa hyödyntävän tekoälyalustan ja digitaalisen markkinapaikan kehittämiseen. Rahoitus on sidoksissa alustan kaupallistamisen kanssa. Laina nostetaan kolmessa erässä Betolarin ja Ilmastorahaston yhdessä sopimien digitaalisen alustan kaupallisten virstanpylväiden saavuttamisen perusteella. Laina on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella markkinaehtoisella korolla, jonka lisäksi siihen sisältyy korkopreemio.

Ilmastorahastolle laina on ensimmäinen digitaaliseen ratkaisuun kohdistuva rahoitus.

”Voimakasta kasvua tavoittelevaan yhtiöön liittyy merkittäviä rahoitustarpeita ja riskejä. Betolarin rahoitussuunnitelmassa eri osat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden niin kohdentumisen kuin riskien jakautumisenkin osalta. Betolar on Ilmastorahaston ensimmäinen digitaalisen ratkaisun rahoituskohde, ja onnistuessaan ratkaisuun liittyy mittava globaali päästövähennyspotentiaali”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee tiedotteessa yhtiön rahoituspäätöstä.

”Tavoitteenamme on luoda liiketoimintamallimme ympärille geopolymeeriteknologiasta kerrytettävään dataan perustuva liiketoimintaekosysteemi. Päästövähennyksiä tehostava markkinapaikka on merkittävä osa Betolarin pitkän aikavälin tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää strategiaa. Ilmastorahaston rahoituksella on oma selkeä roolinsa liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmassamme”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen sanoo.

”Ilmastorahaston lainan avulla pyrimme tehostamaan kehitystyötämme ja sen myötä myös nopeuttamaan ratkaisumme myönteisiä ilmastovaikutuksia globaalisti”, Löppönen jatkaa.

Nyt rahoitettavassa ratkaisussa uutta on sementtiä korvaavien sivuvirtojen ja muiden raaka-aineiden sekä näitä yhdistävän reseptiikan tuominen digitaaliselle alustalle. Alustan tavoitteena on toimia tulevaisuudessa Betolarin ratkaisujen digitaalisena markkinapaikkana sekä betonituotteiden valmistajien ja teollisten sivuvirtojen tuottajien kohtaamispaikkana.

Älykkään alustaliiketoimintamallin on tarkoitus tehostaa rakentamisen raaka-aineista syntyvien päästöjen vähentämistä laajemmassa mittakaavassa kuin ilman digitaalista ratkaisua.

Betolar on kerännyt aiemmilla rahoituskierroksilla pääomasijoittajilta noin yhdeksän miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti 18. marraskuuta suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle sekä listautumisantia tavoitteenaan kerätä 30 miljoonan euron pääomat.

Aiempien rahoituskierrosten keskeisimpinä sijoittajina ovat olleet Ajanta, Ahti Invest, Entrada, Kiilto Ventures, Kilo Invest, Nidoco, Taaleri, Voima Ventures ja Valve Ventures. Suunnitellun listautumisannin toteutuessa ankkurisijoittajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt SP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, Ahlström Invest B.V., Nidoco AB, Merimieseläkekassa ja S-Pankki Fenno Osake.

Ilmastorahasto on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Valtionyhtiö myönsi 7 miljoonan pääomalainan Betolarille”

  1. Olisi kiva tietää millaisella korolla veronmaksajien rahoja lainataan.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat