Kokeile kuukausi maksutta

Nokian kaupunki joutuu maksamaan puolen miljoonan hyvitysmaksun urakkakilpailussa hävinneelle Peabille

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Nokian kaupungille valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen, joka koski valitusta hyvinvointikeskuksen rakennusurakoitsijan valinnasta.

Kuva: Aihio Arkkitehdit

Siten kaupunki joutuu markkinaoikeuden keväällä tekemän ratkaisun mukaisesti maksamaan hyvitysmaksua valituksen tehneelle, kilpailutuksessa toiseksi jääneelle Peabille.

KHO:n nyt tekemästä päätöksestä huolimatta kaupungin päätös urakoitsijan valinnasta jää voimaan, eikä päätös vaikuta hyvinvointikeskuksen rakennusurakan toteutukseen. Keskuksen rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa kilpailutuksen voittaneen Skanskan toteuttamana. Rakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023, ja hyvinvointikeskuksen toiminta käynnistyy syksyllä 2023.

”Kaupungin näkemyksen mukaan voittavassa tarjouksessa oli vain vähäisiä, tavalliseen kvr-urakkaan kuuluvia täsmennystarpeita. Olemme pettyneitä, ettei korkein hallinto-oikeus ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Näin ei saatu korkeimman oikeusasteen linjausta siihen, mikä on vähäinen poikkeama kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä”, Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo KHO:n päätöksen jälkeen kaupungin tiedotteessa.

Suunnitelmissa kaksi pako-ovea oli väärässä paikassa

Hyvinvointikeskuksen rakennusurakan kilpailutus järjestettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa kunkin mukana olleen tarjoajan kanssa neuvoteltiin ennen lopullisen tarjouspyynnön esittämistä. Laadun kokonaismerkitys oli 60 prosenttia ja hinnan 40 prosenttia. Hankinta toteutettiin kvr- eli sr-urakkana, joka sisältää uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen.

Nokian kaupunginhallitus valitsi 14.9.2020 tekemällään hankintapäätöksellä hyvinvointikeskuksen rakennusurakoitsijaksi Skanska Talonrakennuksen. Sen tarjouksen hinta oli 26 miljoonaa euroa. Valituksen tehneen Peabin tarjous oli 2,3 miljoonaa euroa kalliimpi.

Peab teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen syksyllä. Valituksesta huolimatta markkinaoikeus antoi joulukuussa 2020 Nokian kaupungille luvan panna hankintapäätös täytäntöön, ja rakennustyöt alkoivat normaalisti. Toukokuussa 2021 markkinaoikeus teki päätöksen asiassa ja määräsi Nokian kaupungin maksamaan Peabille hyvitysmaksua 500 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikuluja noin 24 000 euroa. Peabin vaatimus hyvitysmaksusta oli kuitenkin vielä selvästi suurempi eli 1,75 miljoonaa euroa.

Peab perusteli markkinaoikeudelle vaatimustaan sillä, että voittaneen tarjoajan tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen. Peabin mukaan voittaneen tarjoajan suunnitteluratkaisuissa oli useita puutteita Nokian kaupungin asettamiin ehdottomiin vaatimuksiin nähden. Esimerkiksi ainakin osasta kolmannen kerroksen vastaanottohuoneita on puuttunut vaadittu pako-ovi.

Nokian kaupunki puolestaan ilmoitti vastineessaan markkinaoikeudelle, että tarjouspyynnön liitteen ”Suunnitteluohjelma” mukaan kohteen suunnitelmavaiheet olivat ratkaisuehdotusvaihe, lopullisen tarjousvaiheen suunnittelu, rakennuslupavaiheen suunnittelu ja toteutussuunnittelu. Tarjouskilpailun aikana näistä toteutettiin ratkaisuehdotusvaihe ja lopullisen tarjousvaiheen suunnittelu eikä vielä siinä vaiheessa pyydetty lopullisia suunnitelmia kohteesta. Hankintayksikkö myönsi kuitenkin markkinaoikeudelle, että voittaneen tarjoajan tarjous oli ollut tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten vastainen kahden väärässä paikassa olevan pako-oven ja yhden ylimääräisen väliseinän osalta.

Markkinaoikeuden mukaan oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Markkinaoikeuden mielestä hankintayksikön olisi virheettömässä menettelyssä tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Valittajan eli Peabin tarjous oli sijoittunut tarjouskilpailussa toiseksi. Markkinaoikeus katsoi, että valittajalla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, minkä vuoksi hankintayksikkö määrättiin maksamaan valittajalle hyvitysmaksu.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nokian kaupunki joutuu maksamaan puolen miljoonan hyvitysmaksun urakkakilpailussa hävinneelle Peabille”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat