Kokeile kuukausi maksutta

Lahteen kaavaillaan 250 miljoonan metaani- ja vetylaitosta – ”Toteutuessaan hanke muuttaisi kaukolämmön Lahdessa hiilinieluksi”

Lahti Energia ja Nordic Ren-Gas oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta.

Lahti Energian Kymijärven voimalaitos, jonka kylkeen uusi tuotantolaitos on tarkoitus rakentaa. Kuva: Jonne Heinonen / HS

Lahteen Kymijärven voimalaitosten kylkeen nouseva laitoskokonaisuus on toteutuessaan Suomen suurin vihreään vetyyn liittyvä laitosinvestointi. Kokonaisuudessaan investoinnin arvo olisi noin 250 miljoonaa euroa.

Sopimuksen mukaisella teknistaloudellisella toteutettavuusanalyysillä varmennetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen investointipäätöstä. Nyt solmittu yhteistyösopimus on jatkoa osapuolten toteuttamalle hankkeen esiselvitykselle syksyllä 2021.

Toteuttavuusanalyysi aloitetaan välittömästi, ja hankkeen on tarkoitus edetä seuraavaan vaiheeseen vuoden 2022 aikana. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä.

Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2023

Laitos toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Ensimmäisen vaiheen elektrolyyseriteho on noin 20 megawattia. Ensimmäisessä vaiheessa Kymijärven voimalaitoksilta otetaan talteen vuosittain noin 19000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin neljännestä Lahti Energian nettopäästöistä. Hukkalämmöllä tuotetun kaukolämmön osuus nousee noin 10 prosenttiin.

Laitoksen toinen vaihe valmistuu vuoteen 2030 mennessä, jolloin laitoskokonaisuuden elektrolyyseriteho nousee noin 120 megawattiin. Tällöin lähes 40 prosenttia Lahti Energian kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa hukkalämmöillä kustannustehokkaasti. Talteen otetun hiilidioksidin määrä on yli 100000 tonnia vuodessa, mikä on enemmän kuin Lahti Energia oman toiminnan nettohiilidioksidipäästöt.

”Power-to-Gas-kokonaisuuden valmistuttua Lahti Energian kaukolämmöntuotannon hiilikädenjälki muuttuu hiilinegatiiviseksi, eli mahdollistamme suuremmat päästövähenemät kuin oma toimintamme aiheuttaa. Toteutuessaan hanke muuttaisi siis kaukolämmön Lahdessa hiilinieluksi. Ren-Gasin kanssa allekirjoitettu sopimus on merkittävä tapahtuma yhtiön historiassa”, Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen sanoo tiedotteessa.

Lopullisessa koossaan laitos tuottaisi vuosittain myös noin 50 miljoonaa litra ekvivalenttia uusiutuvaa kaasupolttoainetta raskaan liikenteen käyttöön. Määrä vastaa lähes neljää prosenttia Suomessa kulutetusta raskaan kaluston polttoaineesta.

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gasin pääliiketoimintaa on Power-to-Gas-tuotantolaitosten kehitys, tuotantolaitosten omistaminen sekä tuotettujen uusiutuvien liikennepolttoaineiden myynti ja jakelu.

”Ren-Gasin tavoitteena on toteuttaa Suomeen hajautettu puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketju raskaan tieliikenteen käyttöön”, Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala sanoo.

Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt hyötykäyttöön

Power-to-X-prosessissa sähköä muutetaan toiseen energiamuotoon. Power-to-Gas-prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuotteena on uusiutuva metaani, jota voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.  Lahden hankkeessa hiilidioksidi otetaan talteen Kymijärven voimalaitoksella syntyvistä savukaasuista. Vihreä vety puolestaan tuotetaan pilkkomalla vettä uusiutuvan energian avulla vedyksi ja hapeksi. Syntyvä vihreä vety ja talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään metanointiprosessissa uusiutuvaksi metaaniksi, joka jaellaan raskaan tieliikenteen käyttöön.

Prosessi vaatii runsaasti sähköä, joka hankitaan pitkäaikaisilla ostosopimuksilla uusista tuulipuistoista. Lopullisessa koossaan laitoksen sähköntarve olisi yli 1000 gigawattituntia vuodessa.

Uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Lahti Energian kaukolämpöverkossa. Ilmastopäästöt vähenevätkin Power-to Gas-tuotantolaitoksen myötä kahta kautta: päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttöä korvautuu hukkalämmöllä Lahti Energian lämmöntuotannossa, ja lisäksi hiilidioksidia otetaan talteen merkittäviä määriä uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. Valmis polttoaine vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta raskaassa tieliikenteessä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahteen kaavaillaan 250 miljoonan metaani- ja vetylaitosta – ”Toteutuessaan hanke muuttaisi kaukolämmön Lahdessa hiilinieluksi””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat