Kokeile kuukausi maksutta

Ruman tuloksen tehnyt Lehto ennakoi jo tekevänsä tappiota myös tänä vuonna

Reippaasti tappiollisen tuloksen vuodelta 2021 tehnyt Lehto Group ennakoi tilinpäätöksensä näkymiä koskevassa osiossa, että yhtiön tulos painuu tappiolliseksi myös kuluvana vuonna.

Lehto Groupin Hartolan-tehdas. Kuva: Lehto Group

Lehto arvioi, että tänä vuonna sen liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista on 5–10 miljoonaa euroa tappiollinen, kun viime vuonna se oli 24,0 miljoonaa euroa miinuksella. Vuoden 2022 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista yhtiö ennakoi olevan vuoden 2021 tasolla. Viime vuoden liikevaihto oli 435,9 miljoonaa euroa.

”Vuosi päättyi arvioitua haastavammassa tilanteessa. Tehdyt ja meneillään olevat tarvittavat muutokset ja kehittämistyö tulevat kääntämään yhtiön kannattavuuden positiiviseksi. Olemme tunnistaneet keskeiset ongelmat ja toimenpiteet, joiden avulla haasteet aiotaan selvittää. Lisäksi olemme kasvattaneet yhtiön osaamispääomaa rekrytoimalla kokeneita rakennusalan osaajia yhtiön avaintehtäviin”, toimitusjohtaja Juuso Hietanen sanoo tulostiedotteessa.

Vuoden 2022 ensisijaisena tavoitteena on parantaa kannattavuutta, minkä keskeisenä elementtinä on projektiriskien hallinta kaikissa yksiköissä. Yhtiö jatkaa jo aiemmin aloitettuja projektiriskien hallintaan ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen liittyviä toimia. Näiden toimien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen vuoden 2022 toiselta puoliskolta alkaen, mutta erityisesti vuonna 2023.

Tappiollisten toimitilahankkeiden sitoumukset vuosilta 2017–2019

Lehto Group kertoo liikevaihtonsa jatkuvista toiminnoista painuneen viime vuonna tasan viidenneksen edellisvuodesta. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla oli rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista heikkeni edellisvuoden käytännössä nollatuloksesta 24,0 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Kuten yhtiö oli jo aiemmin ennakkotietoinakin kertonut, tappiollinen tulos johtui erityisesti kuuden toimitilahankkeen merkittävästä tappiollisuudesta. Näiden hankkeiden projektikatevaikutus oli yhteensä noin 24 miljoonaa euroa tappiollinen. Koko Toimitilat-palvelualueen vaikutus konsernin liiketulokseen oli noin 29,4 miljoonaa euroa negatiivinen.

”Useat kyseisiin projekteihin liittyvät sitoumukset on tehty jo vuosina 2017–2019, eivätkä projektit ole yhtiön nykyisten hankekriteerien mukaisia. Projektikustannusten hallinta Toimitilat-palvelualueella ei ole ollut hyväksyttävällä tasolla. Tappiot johtuvat puutteista hankkeiden valmistelussa, ongelmista ja viiveistä hankkeiden toteutuksessa, urakkahintojen sopimisesta aikaisessa vaiheessa ja kohonneista materiaalikustannuksista”, Hietanen sanoo.

”Olemme paikantaneet ongelmat ja tiedämme, mitä meidän on tehtävä tilanteen parantamiseksi. Tällä saralla työ jatkuu. Toimitilojen tappiot osoittavat leimallisesti tarpeemme paneutua huolellisemmin projektien ensimmäisiin askeliin, joiden varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön uudet toimintamallit. Rakentaminen on projektiliiketoimintaa, ja varsinainen projektin arvon luonti tapahtuu ennen työmaalle menoa. Meillä tulee ennen projektiin sitoutumista olla selvästi aiempaa täsmällisemmät suunnitelmat, laskelmat ja sopimukset, ja meidän tulee nostaa sidottujen kustannusten osuus ennen hinnan sitomista selvästi korkeammalle tasolle. Näin varmistamme työmaavaiheen kustannusten pitävyyden.”

Hietasen kommentista huolimatta Lehto varoittaa näkymissään, että sillä on meneillään ja alkamassa joitakin toimitilaurakoita, joiden myyntihinta on kiinteä ja joiden kannattavuuteen rakennusmateriaalien hintojen merkittävä nousu vaikuttaa heikentävästi myös vuoden 2022 aikana. Lehto on muuttanut hankkeidensa hinnoittelu-, hankinta- ja sopimuskäytäntöjä siten, että kustannusriskejä voidaan hallita aikaisempaa paremmin.

Lehto arvioi toimitilarakentamisen markkinan suuntautuvan tulevaisuudessa entistä enemmän hybridihankkeisiin, joissa samoihin kiinteistöihin tulee erityyppisiä käyttäjiä. Yhtiö tulee vahvistamaan osaamistaan tällaisten hybridihankkeiden toteuttamisessa. Lehdolla on kokemusta hallimaisten kauppa-, logistiikka-, liikunta- ja varastorakennusten toteuttamisesta, ja tätä kokemusta yhtiö haluaa hyödyntää ja kehittää edelleen osaamistaan.

Vuoden 2021 lopullinen kauden tulos oli 32,6 miljoonaa euroa miinuksella, kun se oli 8,2 miljoonaa tappiolla vuonna 2020. Viime vuoden tulosta painoi omalta osaltaan lopetettuna toimintona raportoitavan Ruotsin toiminnan tilikauden tulos, joka oli 6,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Positiivista Lehdon viime vuodessa oli se, että tilauskanta kasvoi kauden lopussa 474,1 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 426,3 miljoonasta. Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Asuntojen kuluttajahankkeita muutetaan sijoittajahankkeiksi

Positiivisella puolella Lehdon viime vuodessa oli myös se, että kohonneista materiaalikustannuksista huolimatta Asunnot-palvelualueen tuloskehitys oli positiivinen ja budjetoitua parempi.

”Betonikerrostalorakentamisen lisäksi olemme merkittävä puukerrostalojen rakentaja, jolla on markkinoiden edistynein, modulaarinen ja teollisesti valmistettava konsepti. Uskomme vahvasti puukerrostalo-osaamiseemme, joka edustaa ennen kaikkea tulevaisuuden erottuvaa kilpailukykyä. Puuraaka-aineen ja kestävän kehityksen teemat ovat tällä hetkellä keskeisempiä kuin koskaan, varsinkin rakennusalalla. Asunnot-palvelualueen putkiremonttien liiketoiminta jatkui myös kannattavana.”

Lehto kertoo olevansa muuntamassa joitakin kuluttajille suunniteltuja asuntohankkeita sijoittajille tehtäviksi hankkeiksi, jolloin kyseisiin projekteihin liittyvä liikevaihto ja kate kertyvät hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tämä aikaistaa projekteilta kertyvän liikevaihdon, katteen ja kassavirran kertymistä vuodelta 2023 vuodelle 2022.

Lehto arvioi, että lähivuosina asuntorakentamisessa painopiste tulee olemaan betonirakenteisissa kerrostaloissa, mutta puukerrostalojen osuus kasvaa vahvasti. Lehto tulee investoimaan puurakentamiseen ja kestävään, hiilineutraaliin rakentamiseen. Yhtiö tulee kiinnittämään hanke- ja kaavakehitykseen aikaisempaa enemmän huomiota, mutta tämän työn tulokset näkyvät usean vuoden viiveellä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ruman tuloksen tehnyt Lehto ennakoi jo tekevänsä tappiota myös tänä vuonna”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat