Kokeile kuukausi maksutta

Tampereen tekosaaren Näsisaaren rakennustyöt ovat alkaneet

Tampereella on käynnistetty viime viikolla vesistötäyttötyöt Näsijärveen eli keinotekoisen Näsisaaren rakentaminen.

Havainnekuva tulevasta Näsisaaresta. Kuva: Tampereen kaupunki / Sitowise

Vesistötäyttö tehdään kahdessa urakassa 16.2.–30.12.2022. Tampereen Seudun keskuspuhdistamon urakoitsija Skanska Infra on aloittanut järvitäytön helmikuussa. Nyt alkaneessa urakassa louhetta ajetaan heti sekä Lielahden puolelta Hiedanrannan isolta varastokasalta että pienemmiltä kasoilta Lahdesjärven välivarastoista Pölkkylänniemen kautta Näsijärveen. Hiedanrannan täyttöaines on Sulkavuoren Keskuspuhdistamon työmaalta uuteen käyttöön kierrätettävää kalliolouhetta.

Nämä nyt alkaneet vesistötäyttötyöt ovat valmistelua keväällä alkavalle Näsijärven vesistötäytön rakennusurakalle, jonka kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Tässä tarjouskyselyssä valittava urakoitsija aloittaa huhtikuussa Hiedanrannassa varastoidulla kiviaineksella. Täytön päälle raitiotien rakennusalueelle tehdään syvätiivistys ja rakennetaan painopenger.

Saari rakennetaan Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja liitetään silloilla maa-alueisiin. Saaren ja rannan väliin tulee kanava. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka. Saari luo ratikalle sujuvan ja muusta liikenteestä erillisen väylän.

Saaren ja aiemman Vaitinaron täytön muodostavan rantaviivan väliin jätetään kanava pohjaveden muodostumisolosuhteiden säilyttämiseksi. Tampereen kaupungin mukaan Näsijärven vesistötäytön vaikutukset on tutkittu tarkoin hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja työtä tullaan tekemään huolellisesti veden laatua tarkkaillen.

Rakentamisen pohjavesivaikutusten tarkkailua varten on tänä talvena asennettu uusia tarkkailuputkia Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle, kuten korkein hallinto-oikeus edellytti täytön mahdollistavassa päätöksessä joulukuussa.

Näsisaari rakennetaan järveen asennettujen suojaverhojen sisäpuolella. Suojaverhojen tarkoitus on estää järviveden samentuminen työalueen ulkopuolella. Vesinäytteitä otetaan, jotta on mahdollista havaita rakentamisen vaikutukset Näsijärven veden laatuun. Mikäli vesinäytteistä havaitaan Näsisaaren rakentamiseen liittyviä poikkeuksellisia järviveden laadun muutoksia, muutosten syyt selvitetään ja tilanne korjataan.

Näsisaaren täyttö lukuina:

  • Saaren pituus noin 800 metriä
  • Saaren lopullinen leveys noin 200 metriä
  • Kanavan leveys 36 metriä
  • Ajettavan louheen määrä: noin 1 miljoona kuutiota Lielahdesta ja noin 200000 kuutiota Lahdesjärveltä

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampereen tekosaaren Näsisaaren rakennustyöt ovat alkaneet”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat