Kokeile kuukausi maksutta

Rakentamisen työvoimakustannusten nousu kiihtyi vuoden 2021 loppua kohti

Tehdyn työtunnin kustannuksen nousuvauhti kiihtyi rakentamisen toimialalla loka–joulukuussa 2021.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työvoimakustannuksissa oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä nousua 3,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kun yksityisellä sektorilla yhteensä kustannukset nousivat samaan aikaan 3,9 prosenttia. Teollisuudessa nousuvauhti oli 4,7 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 3,9 prosenttia. Julkisen sektorin puolella kunnissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,3 prosenttia vuodessa ja valtiolla 2,4 prosenttia.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä rakentamisen työvoimakustannukset nousivat maltillisemmin, 2,6 prosenttia, vuoden takaisesta. Sen sijaan koko yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannuksen nousuvauhti oli kolmosneljänneksellä ripeämpää, 4,2 prosenttia, kuin loppuvuodesta.

Kausitasoitetuilla luvuilla tarkasteltuna rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,3 prosenttia loka–joulukuussa 2021. Yksityisellä sektorilla yhteensä kausitasoitetut työvoimakustannukset kohosivat 3,7 prosenttia. Teollisuudessa kustannusnousu oli 4,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 3,6 prosenttia. Kunnissa nousua kertyi 4,1 prosenttia ja valtiolla 2,9 prosenttia.

Kaikilla sektoreilla kustannusten kasvu johtuu pääosin siitä, että ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet enemmän kuin tehdyt tunnit.

Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä oli 64 työpäivää eli saman verran kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannusten nousu kiihtyi vuoden 2021 loppua kohti”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat