Kokeile kuukausi maksutta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman

Jyväskylän Lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti, kiinteähintaisena urakka jättää hintariskin toteuttajalle.

Maailman vanhin suomenkielinen oppikoulu, Jyväskylän Lyseo, saneerataan isolla rahalla.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän Lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja hankkeen kokonaiskustannukset 14,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Tarkoitus on, että Lyseo-rakennuksesta muodostuu kansalaisopiston ydinpiste keskelle kaupunkia.

Remontin valmistuttua pääkirjastolla toimivista kansalaisopiston kursseista suurin osa siirretään Lyseon peruskorjattuihin tiloihin. Rakennuksen alimpiin kerroksiin sijoitetaan kuvataidekoulu.

Kustannukset (14,5 miljoonaa euroa) jakautuu kaupungin investoinneissa vuosille kolmelle vuodelle. Mikäli valtuusto suunnitelman hyväksyy, kilpailutus käynnistetään tämän vuoden aikana ja suunnittelua tehdään kevääseen 2023.

Rakentaminen on ajoitettu alkamaan elokuussa 2023 olemaan valmis joulukuussa 2024. Tilat otetaan kaupungilla vastaan tammikuussa 2025, jonka jälkeen tilat kalustetaan maaliskuun 2025 loppuun mennessä.

Suojelumääräykset rajoittavat saneerausta

Vanha Lyseo-rakennus on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vuonna 2014. Suojelumääräysten mukaan Lyseorakennus tulee käyttää ja hoitaa siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Kuvataidekoululla olisi tarve myös verstastilalle, jota ei kuitenkaan voida sijoittaa suojeltuun Lyseo-rakennukseen. Sen tarve huomioidaan kuitenkin Lyseon korttelikokonaisuutta suunniteltaessa.

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri, tilajako ja sisätilojen kiinteä sisutus myös tulee säilyttää. Korjaukset on toteutettava siten, että ne ovat säilyttäviä ja muutokset siten, että ne sopeutuvat rakennuksen arkkitehtuuriin. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua riittäviin selvityksiin rakennuksen historiasta, rakenteista, yksityiskohdista sekä niiden kunnosta.

Muutoksissa ja rakentamista- ja korjaustöissä on asiantuntijana kuultava Museovirastoa, joka voi antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. Vanhan Lyseo-rakennuksen suojelupäätöksessä estetään laajennusosan ja vanhan Lyseo-rakennuksen yhdistävän sisääntuloaulan purkaminen.

Lyseon päärakennuksen peruskorjausta ei voida aloittaa ennen kuin aulaosalla on purkulupa, joten suojelupäätökseen on haettu poikkeamista Keski-Suomen ELY-keskukselta. Rakennuksen julkisivut on suojeltu. Ne kunnostetaan tutkimuksiin perustuen ja entistäen.

Jyväskylän sydän -hanke taustalla

Peruskorjauksen hankesuunnitelman taustalla on Jyväskylän sydän -hanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää Lyseo-rakennukselle sopivaa käyttöä.

Koska perusopetuksen palveluverkossa ei ollut lisäkapasiteettitarvetta keskustan alueella, Lyseon suojeltuun koulurakennukseen tutkittiin kuvataidekoulun ja kansalaisopiston tilojen sijoittamista. Näin rakennus säilyy opetuskäytössä, mutta normaalin koulutoiminnan vaatimia raskaampia muutoksia ja investointeja keittiö-, ruokailu- ja liikuntasalitiloihin ei tarvita.

Rakennuksen tilankäytön tehokkuutta on nostettu kansalaisopiston ja kuvataidekoulun yhteiskäytöllä niiltä osin kuin mahdollista. Haasteena tulee olemaan se, että molempien opetus painottuu arki-iltoihin maanantaista torstaihin.

Toisaalta käyttöastetta nostaa se, että kansalaisopistolla on joitain kursseja myös päivisin ja viikonloppuisin. Yhteiskäyttöä on suunniteltu mm. ensimmäisen kerroksen keramiikka- ja plastiseen tilaan polttohuoneineen sekä tietotekniikkaluokkaan ja studiotilaan toisessa kerroksessa.

Kuvataidekoulun piirustus ja maalaus -luokat soveltuvat myös kansalaisopiston tarpeisiin. Yhteiskäytössä ovat myös opettajien tauko- ja työskentelytilat.

Rakentamisen tilaajan kustannusriskiä hallitaan tekemällä normaaliin tapaan kiinteähintaiset urakkasopimukset. Materiaalien hintariski on urakoitsijalla.

Peruskorjaushankkeessa ei käytetä rakennusmateriaaleja samassa suhteessa kuin uudisrakennushankkeissa, mikä alentaa materiaalien hinnannousun vaikutusta urakkahintoihin. Kustannusarviossa on huomioitu myös 10 prosentin hankevaraus. Mikäli urakkakilpailutuksen jälkeen hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää hankepäätöksen kattohinnan, tuodaan hanke uudelleen arvioitavaksi ja päätöksentekoon.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat