Kokeile kuukausi maksutta

Lakisääteiset vuototarkastusvelvoitteet koskevat myös taloyhtiöiden lämpöpumppujärjestelmiä

Lämpöpumput sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut), jotka ilmakehään päätyessään voimistavat kasvihuoneilmiötä. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita hyödyntävien laitteiden asennukseen ja huoltoon on asetettu lakisääteisiä vaatimuksia.

Lämpöpumppu ja varaajasäiliöt tamperelaistalossa. Kuva: Pekka Lassila

Lakisääteinen vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan. Pakollisen vuototarkastuksen teettämisen tiheyteen vaikuttavat laitteen sisältämä kylmäaineen määrä (tonneina) ja kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP). ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista.

Vaaditut tarkastukset voidaan suorittaa säännöllisen huollon yhteydessä. Näin varmistetaan, että laite toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Lisäksi lämpöpumppujen asennus- ja huoltotöitä tekevillä yrityksillä ja henkilöillä on oltava riittävät kylmä- ja sähköalan pätevyydet. Asia kannattaa tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajia koskevasta rekisteristä, onko yrityksellä riittävät kylmäalan toiminta- ja urakointioikeudet. Kylmäalan pätevyysvaatimukset eivät koske sellaisia töitä, joissa laitteen kylmäainepiiriin ei kajota.

”Taloyhtiöissä ja palvelukiinteistöissä lämmitykseen käytettävien lämpöpumppujen kylmäainemäärät ovat yleensä sitä luokkaa, että kylmäaineita koskevat lakisääteiset vuototarkastukset astuvat voimaan. Tämäntyyppisille lämpöpumppujärjestelmille suositellaan osaavan yrityksen toteuttamaa etävalvontaa”, kertoo asiantuntija Teemu Kettunen valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

”Huoltosopimuksen solmiminen Tukesin hyväksymän kylmälaiteliikkeen kanssa on hyvä tapa ylläpitää lämpöpumppujärjestelmän kuntoa ja huolehtia samalla lakisääteisten tarkastusten toteutumisesta”, Kettunen muistuttaa.

Huoltosopimukseen on suositeltavaa liittää lämpöpumpun etähallinta ja -valvonta. Lämpöpumppujärjestelmän kattavan seurannan mahdollistamiseksi se pitäisi varustaa riittävillä tallentuvilla mittauksilla.

Kiinteistöautomaatioon liitettynä lämpöpumpusta saadaan hyvin laajasti tietoa. Myös lämpöpumpun kulutusseurantaa voidaan tehdä etävalvonnan raportoinnin kautta edellyttäen, että laitteistoon ja etävalvontaan on liitetty riittävät mittaukset.

“Vuototarkastusvaatimuksen määräytymiseen on yksinkertainen muistisääntö: se määräytyy lämpöpumpun suurimman kylmäainepiirin täytöksen mukaan. Jos kiinteistössä on useampi lämpöpumppu, tai lämpöpumpussa on useampi kylmäainepiiri, niin niiden täytöksiä ei lasketa yhteen”, muistuttaa Suomen Kylmäliikkeiden Liiton edustajana työryhmässä toiminut Mika Kapanen.

Jos lämpöpumppu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja vähintään 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, laitteen haltijan on myös varmistettava, että laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen haltijalle tai huoltoyhtiölle. Lämpöpumpun haltijan on varmistettava, että vuotojen havaitsemisjärjestelmät tarkastetaan vähintään 12 kuukauden välein niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Lämpöpumpun haltijan ja omistajan velvollisuutena on:

  • Varmistaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen suorittavan henkilön pätevyys
  • Huolehtia laitteen tarkastamisesta vuotojen varalta asetuksen mukaisin määräajoin (vaatimus ei koske hermeettisesti suljettuja alle 10 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältäviä laitteita)
  • Huolehtia siitä, että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, johon lakisääteiset vuototarkastukset kirjataan
  • Varmistaa F-kaasujen talteenotto, kun laite poistetaan käytöstä.
Pakollinen huolto- ja tarkastuspäiväkirja

Vuototarkastusten piirissä olevan lämpöpumpun (tai muun laitteen) omistajan on pidettävä kustakin laitteesta huoltokirjanpitoa, johon merkitään:

  • Laitteen sisältämä kylmäaine ja aineen määrä (kg ja CO2-ekv)
  • Lisätyt tai poistetut kylmäaineet ja niiden määrät
  • Onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu; kierrätys- tai regenerointilaitoksen nimi ja osoite sekä tapauksen mukaan todistuksen numero

Kirjaan merkitään lisäksi laitteelle tehdyt toimenpiteet ja niiden tulokset (mm. vuototarkastusten tulokset) sekä toimenpiteiden suorittaja sekä tekijän pätevyystodistuksen numero, mikäli laite on poistettu käytöstä sekä F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet
seuraavan huollon ajankohta.

Lämpöpumppujen huolto-ohje on laadittu yhteistyössä Motivan ja alan yritysten ja yhdistysten kanssa. Sen tarkoituksena on auttaa lämpöpumppujen tilaajia ja omistajia tiedostamaan lakisääteiset ja muut keskeiset lämpöpumppuihin liittyvät huolto- ja ylläpitotoimet.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lakisääteiset vuototarkastusvelvoitteet koskevat myös taloyhtiöiden lämpöpumppujärjestelmiä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat