Lakisääteiset vuototarkastusvelvoitteet koskevat myös taloyhtiöiden lämpöpumppujärjestelmiä

Lämpöpumput sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut), jotka ilmakehään päätyessään voimistavat kasvihuoneilmiötä. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita hyödyntävien laitteiden asennukseen ja huoltoon on asetettu lakisääteisiä vaatimuksia.