Kokeile kuukausi maksutta

Osa betonimurskeesta kelpaa jatkossa jätteen sijasta rakennusmateriaaliksi – ”Ei enää jätettä -betonin ” haitta-aineille tiukat raja-arvot

Hallitus hyväksyi 16.6.2022 rakennusalalla tarkkaan seuratun asetuksen.

Betonijätteen murskausta työmaalla.

Asetuksella määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi.

Tätä ”ei enää jätettä -betonia” eli EEJ-betonia voidaan käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betonituotetta tai betoniraaka-ainetta.

Hyväksytty asetus sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista.

Asetus tulee voimaan 1.9.2022.

Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo mahdollisuuksia uusiobetonin markkinoille.

Potentiaali miljoona tonnia

Erityisasiantuntija Jouni Nissinen ympäristöministeriöstä arvioi Rakennuslehdelle, että Suomessa syntyy betonijätettä arviolta kaksi miljoonaa tonnia vuodessa. Summittainen arvio on, että siitä noin miljoona tonnia kelpaa ei enää jätettä -betoniksi.

Nissisen mukaan on sitten toiminnan harjoittajista kiinni, lähtevätkö ne hakemaan betonijätteelle ei enää jätettä -kriteereitä. Asia on hänen mukaansa kiinnostanut tosi paljon.

Betonimurskeen vanhat käyttötavat, kuten ns. MARA-asetuksen (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa) mukainen maarakennuskäyttö, jäävät voimaan.

Betonituotteiden valmistus betonijätteestä olisi arvonlisältään korkeampaa kuin esimerkiksi murskeen hyödyntäminen maarakentamisessa.

Asetus voi myös alentaa raaka-ainekustannuksia betonimurskeen käyttökohteissa. Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallinnollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen liittyvistä ennakollisista hyväksymismenettelyistä, kuten lupahakemuksista tai rekisteröinneistä, voidaan luopua.

Tiukat raja-arvot haitta-aineille

Ympäristöriskien estämiseksi asetuksessa asetetaan betonimurskeen haitta-aineille tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunvalvontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi.

”Materiaalien jätteeksi luokittelun päättyminen eli niin sanottu ei enää jätettä -menettely on tärkeä mutta myös monimutkainen kysymys kiertotalouden näkökulmasta. Materiaaleja halutaan uusiokäyttöön, mutta samalla on varmistettava, että ne ovat riittävän puhtaita ja laadukkaita korvatakseen neitseellisiä materiaaleja”, Nissinen arvioi ministeriön tiedotteessa.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Osa betonimurskeesta kelpaa jatkossa jätteen sijasta rakennusmateriaaliksi – ”Ei enää jätettä -betonin ” haitta-aineille tiukat raja-arvot”

  1. Otsikko antaa ehkä vähän väärän kuvan tilanteesta. Kyllä myös Mara-asetuksen mukaan käytetty betonimurske kelpaa rakennusmateraaliksi, maarakennuskäyttöön. Maarakennus tullee olemaan myös tulevaisuudessa merkittävä käyttökohde, koska betonimurske on luonnon kalliomursketta edullisempaa ja myös kantavampaa, eli säästää merkittävästi luonnonvarojen käyttöä. Myös kuljetusmatkat ovat monesti lyhyemmät kuin kalliomurskeella, mikä edistää ympäristötavoitteiden toteutumista.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat