Kokeile kuukausi maksutta

KKV esittää infraputkifirmoille 44 miljoonan seuraamusmaksuja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 44 miljoonan euron seuraamusmaksut lvi-infraputkituotteiden markkinoilla toimiville yrityksille.

Kuuntele juttu

KKV:n selvitysten perusteella muovisten lvi-infraputkituotteiden markkinoilla Suomessa tehtiin yritysten välistä kiellettyä yhteistyötä vuosien 2009–2016 aikana. Yhteistyön tavoitteena oli pitää tuotteiden markkinat näiden yhtiöiden hallinnassa. Yritykset ohjasivat yhteistyössä tuotteiden kauppaa toisilleen ja vaikeuttivat yhteistyön ulkopuolella olevien yritysten toimintaa.

KKV:n selvitysten perusteella Suomen suurimmat muovisten lvi-infraputkituotteiden valmistajat Uponor Infra (30.6.2013 asti Uponor Suomi) ja Pipelife sekä suurimmat infraputkituotteita myyvät tukut Ahlsell, Onninen ja Dahl pyrkivät yhteistyössä kilpailunvastaisesti ylläpitämään omia markkina-asemiaan ja hillitsemään alan hintakilpailua. Yritykset rajoittivat yhteisymmärryksessä valmistajien suoraa kaupankäyntiä asiakkaiden kanssa ja ohjasivat valmistajien tuotteiden jakelua ja myyntiä tukkuihin. Tukut pidättäytyivät myös ottamasta valikoimiinsa merkittäviä määriä kilpailevia tuotteita. Lisäksi yritykset pyrkivät yhteisesti estämään ja vaikeuttamaan yhteistyön ulkopuolisten yritysten toimintaa rajoittaakseen kilpailupainetta sekä vaikeuttamaan ulkomaisten toimijoiden tuloa Suomen markkinoille.

KKV alkoi selvittää asiaa vuonna 2013 ja teki vuonna 2015 kilpailulain mukaiset tarkastukset Ahlsellilla, Dahl Suomella ja Onnisella sekä vuonna 2016 Pipelife Finlandilla ja Uponorilla.

KKV:n mukaan Ahlsell pyrki osaltaan edesauttamaan Rehaun pitämistä pois markkinoilta, kannusti Onnista ostamaan Lämpötukun pois markkinoilta ja lopetti yhteistyön Meltexin kanssa hankaloittaakseen yhtiön toimintaa.

Dahl puolestaan hankaloitti viraston mukaan Meltexin toimintaa lopettamalla yhteistyön yhtiön kanssa. Viraston näkemyksen mukaan Dahl sai myös Uponorin välttämään kaupankäyntiä Meltexin kanssa tai soveltamaan siihen tukkutoimijoita epäedullisempia sopimusehtoja.

KKV:n selvityksen mukaan Onninen toimi aloitteellisesti rikkomuksen alussa vaatimalla valmistajia pidättäytymään suorakaupoista, ryhtymällä konkreettisiin KWH:hon kohdistettuihin kilpailunvastaisiin toimiin sekä huolehtimalla asianosaisten toimien keskinäisestä vastavuoroisuudesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Onninen esimerkiksi suunnitteli Uponorin kanssa yhteisiä toimia Meltexiä vastaan, lopetti yhteistyön sen kanssa sekä penäsi Uponorilta halvempia hintoja nimenomaisesti Meltexin toiminnan hankaloittamiseksi. KKV:n näkemyksen mukaan Onnisen toiminnassa on nähtävissä piirteitä johtajuudesta tässä kilpailurikkomuksessa.

Pipelife puolestaan esimerkiksi ilmaisi tyytymättömyytensä Onniselle kuultuaan sen harkitsevan KWH:n ottamista takaisin toimijakseen. Lisäksi Pipelife houkutteli KKV:n mukaan Ahlsellia lopettamaan yhteistyön Road Pipen kanssa ja suunnitteli yhtiön kanssa Meltexiin kohdistettavia vastaiskuja sekä auttoi tukkuja Meltexin toiminnan hankaloittamisessa. Pipelifen on pääteltävissä myös kertoneen sekä Ahlsellille että Dahlille Onnisen vuonna 2015 lanseeraaman hinnoittelumallin tavoitteesta projekti- ja varastokaupan hinnoittelussa.

KKV:n mukaan Uponor Suomi esimerkiksi suunnitteli Onnisen kanssa yhteisiä toimia Meltexiä vastaan ja pyrki muutenkin hankaloittamaan yhtiön toimintaa. Uponor Infran puolestaan katsotaan hankaloittaneen Meltexin toimintaa pyrkimällä eristämään sen markkinan ulkokehälle välttämällä kaupankäyntiä sen kanssa tai soveltamalla siihen tukkutoimijoita huonompia sopimusehtoja. Uponor Infran toiminta muovattiin myös siihen liitetyn KWH:n liiketoiminnan osalta vastaamaan asianosaisten välistä yhteisymmärrystä.

Muovisilla lvi-infraputkituotteilla tarkoitetaan erilaisia maanrakennus-, sähkö- ja vesihuoltotuotteita, kuten putkia ja liittimiä, joita käytetään muun muassa paineputkistoissa, hulevesijärjestelmissä, viettoviemärijärjestelmissä, salaojajärjestelmissä ja kaapelinsuojaputkistoissa. Tuotteita käytetään etenkin suurissa rakennusprojekteissa, ja merkittävimpiä asiakkaita ovat valtio, kunnat, kaupungit, vesilaitokset ja suuret rakennusliikkeet. Yhteistyöhön osallistuneet yritykset ovat alan markkinajohtajia, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli rikkomusaikaan sekä tukku- että valmistajaportaalla noin 70 prosenttia.

”Yritysten lainvastainen yhteistyö on pehmittänyt kilpailua ja vaikeuttanut kilpailevien yritysten toimintaa. Yritysten pitää tehdä itsenäisesti liiketoimintapäätöksensä, ja näin tässä ei ole toimittu. Yhteistyö on ollut haitallista asiakkaille kilpailun vähenemisen vuoksi”, KKV:n ylijohtaja Timo Mattila sanoo tiedotteessa.

KKV:n keräämän näytön perusteella yritykset pyrkivät yhteisymmärryksessä nostamaan infraputkituotteiden hintatasoa vahvistamalla tukkukaupan roolia suhteessa valmistajien ja asiakkaiden väliseen kaupankäyntiin. Toiminta perustui vastavuoroisuuteen. Valmistajat pidättäytyivät pääsääntöisesti suorasta kaupankäynnistä asiakkaiden kanssa ja ohjasivat yhteistyössä myyntiä tukkuihin, vaikka asiakkaat toivoivat etenkin suurissa rakennusprojekteissa mahdollisuutta käydä kauppaa myös suoraan valmistajien kanssa, jolloin hintataso on tyypillisesti tukkukauppaa matalampi.

Vastineeksi tukkumyynnin osuuden kasvattamisesta tukut antoivat valmistajille suojatun aseman valikoimissaan ottamalla myyntiin vain sen verran kilpailevien valmistajien tuotteita, ettei niiden määrä horjuttanut yhteistyötä.

KKV esittää yrityksille siis yhteensä 44 miljoonan euron seuraamusmaksuja. Onnisen maksettavaksi esitetään 16 miljoonan euron seuraamusmaksua, Uponor Infran maksettavaksi 8,5 miljoonaa euroa, Uponor Suomen maksettavaksi 5 miljoonaa euroa, Dahl Suomen maksettavaksi 5,5 miljoonaa euroa, Pipelife Finlandin maksettavaksi 4 831 636 euroa ja Ahlsellin maksettavaksi 4 miljoonaa euroa.

Seuraamusmaksujen määräämisestä päättää markkinaoikeus.

Uponor on jo omalta osaltaan kiistänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston epäilyt kilpailulain vastaisesta toiminnasta. Uponorin tiedotteen mukaan sen tytäryhtiöt Uponor Infra ja Uponor Suomi eivät ole osallistuneet kilpailulain vastaiseen toimintaan eivätkä hyväksy kilpailulain vastaista toimintaa. Uponor perehtyy nyt tarkemmin KKV:n esitykseen ja valmistelee vastineensa markkinaoikeudelle.

Tekstiä päivitetty klo 15.03 lisäämällä siihen kappaleet 3-9, joissa kerrotaan tarkemmin kunkin yhtiön toimista kilpailunvastaisissa toiminnassa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KKV esittää infraputkifirmoille 44 miljoonan seuraamusmaksuja”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat