Kokeile kuukausi maksutta

RIA: Rakentamislakiin pätevyysvaatimukset ilmastoselvityksen laatijalle

RIA:n mukaan rakentamislaissa on hyvääkin, mutta lakivalmistelua pitäisi jatkaa seuraavalla hallituskaudella.

Kuuntele juttu

Hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä.

Lue lisää: Kohuttu rakentamislaki etenee eduskuntaan

Ison lakiuudistuksen tavoitteena oli sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusta sekä järkevöittää maankäytön pelisääntöjä. RIA:n mukaan lakiesitys kuitenkin osoittaa, etteivät uudistukselle annetut tavoitteet ja odotukset ole täyttymässä.

Järjestön toiveena on, että kaavoituksen ja maankäytön lakivalmistelua jatketaan seuraavalla hallituskaudella.

”Lakiesitys sisältää silti kannatettavia ilmastonmuutoksen huomioivia ja digitalisuutta edistäviä uudistuksia. Lakiesityksessä on kuitenkin myös korjaamisen tarvetta”,  RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen sanoo.

”Meidän mielestämme esimerkiksi olisi tärkeää, että laissa asetetaan pätevyysvaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle, jolle on säädetty ilmastoselvityksen laatiminen. Pätevöityneen ilmastoselvityksenlaatijan rooli on merkittävä, kun ilmastoselvitys otetaan huomioon osana juridista rakentamislupavaihetta.”

RIAn jäsenten kannalta niin työnjohto- kuin suunnittelutehtävien pätevyyksiä koskevat uudistukset ovat keskeisiä. Vaativan vaativuusluokan jaottelun (nykyinen vaativa ja vaativa +) tuominen suunnittelun vaativuusluokkiin on järjestön mukaan tervetullut uudistus, jonka pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat ovat ottaneet käyttöön.

Hyväksi todetun käytännön ulottaminen lainsäädäntöön lisää kelpoisuusarvioinnin yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta.

”Vaativa vaativuusluokka nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain säätämässä muodossa on osoittautunut liian laajaksi. Nykyisen vaativan vaativuusluokan jako vaativaan ja erityisen vaativaan vaativuusluokkaan poistaa painetta kasvattaa poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien määrää perusteettomasti”, Luukkonen sanoo.

RIA: Siirtymäsäännös lakiin

Esitys laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta on toinen rakentamislakiesitykseen olennaisesti liittyvä lakiesitys, joka on myös eduskunnan käsittelyssä.

Esityksen myötä suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien toteaminen muuttuu pakolliseksi. RIAn mielestä tämä on alan kannalta hyvä asia.

”On iso muutos, että jokaisen suunnittelijan tai työnjohtajan pitää hakea seitsemän vuotta voimassa oleva todistus pätevyydestään ympäristöministeriön valtuuttamalta toimijalta, ja esittää se rakentamisluvan alaisissa hankkeissa. Muutos otetaan alalla positiivisesti vastaan, mutta sujuva siirtyminen tähän uuteen järjestelmään tulee edellyttämään paljon työtä koko alalla”, RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio toteaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sisältyi siirtymäsäännös, jonka mukaan aiemmin kelpoisina pidettyjen henkilöiden katsottiin edelleen täyttävän tehtävän vaatimat edellytykset.

RIAn kanta on, että siirtymäsäännös pitää sisältyä myös uuteen lakiin. Se mahdollistaa kokeneen ja pätevän suunnittelijan tai työnjohtajan kelpuuttamisen poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin, vaikka ylempi korkeakoulututkinto on suorittamatta.

RIAn yli 9 000 jäsenestä noin 38 prosenttia on vielä vanhan opistotason koulutuksen käyneitä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RIA: Rakentamislakiin pätevyysvaatimukset ilmastoselvityksen laatijalle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat